Virksomhedsanalyse | Vejledning til opgaver i VØ

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi B og A
 • 12
 • 16
 • 4634
 • PDF

Virksomhedsanalyse | Vejledning til opgaver i VØ

Har du svært ved at løse den faste virksomhedsanalyse-opgave i VØ-sættene?

Sidder du med spørgsmål som:
* Hvilke modeller skal jeg bruge i de strategisk analyser?
* Hvordan skal jeg prioritere min tid?
* Hvilke opgavetyper kan jeg blive udsat for?
* Hvordan inddrager jeg artiklerne i et passende omfang?
* Hvordan analyserer jeg virksomhedens likviditet?
* Hvordan laver jeg den samlede vurdering af virksomhedens fremtidsudsigter?

Studienets vejledning til opgaver om virksomhedsanalyse svarer på disse spørgsmål og mange flere.

Vejledningen indeholder en kort og præcis teoretisk gennemgang af de mest relevante emner indenfor virksomhedsanalyse og kommer med adskillige eksempler på løsninger.

Som en ekstra hjælp er der for hver delopgave et stopur, som angiver hvor lang tid du cirka bør bruge på at løse den.

Bemærk at vejledningen både kan bruges til eksamenssæt på VØ B og VØ A.

Uddrag

Caseopgaven er en klassisk virksomhedsanalyse af en virksomhed fra virkelighedens verden. For at besvare caseopgaven vil man typisk få udleveret materiale i form af 2-3 artikler, regnskabstal, beregnede nøgletal og en pengestrømsopgørelse.

Med introduktionen af caseopgaven bliver der nu stillet langt højere krav til opgaveløseren. Den gode besvarelse skal indeholde faglig argumentation og det er meget vigtigt at casematerialet inddrages i besvarelsen. Derudover er det vigtigt at der er sammenhæng i besvarelsen.

Denne VØ-guide hjælper dig til at besvare caseopgaven korrekt og viser dig vejen til en god karakter.
Det generelle mønster er at caseopgaven består af 5 delopgaver. Typisk vil de to første opgaver hver tælle 5% og omhandle strategi. Opgave 3 vil som regel omhandle en økonomisk analyse som tæller for hele 20%.

Efter den økonomiske analyse vil der ofte komme en likviditetsanalyse til 5%. Afslutningsvist vil du blive bedt om at samle trådene i en samlet vurdering af virksomhedens fremtidsudsigter.
Guiden er derfor inddelt i fire dele der går i dybden med de forskellige opgavetyper du kan forvente:

 1. Strategisk analyse
 2. Økonomisk analyse
 3. Vurdering af likviditeten
 4. Vurdering af fremtidsudsigterne
Inden gennemgangen af de fire opgavetyper vil der i det følgende blive præsenteret 3 vigtige tricks, der vil hjælpe i besvarelsen af eksamensopgaven... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse | Vejledning til opgaver i VØ

[39]
Bedømmelser
 • 17-08-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god model til hvordan man laver en god virksomhedsanalyse. Rigtig godt at se igennem før eksamen.
 • 28-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god hjælp, især op til eksamen - hjalp mig meget
 • 11-03-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God gennemgang og fremragende inspirationskilde
 • 28-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god inspiration hvis man er gået i stå!