Ungdomsoprøret i Danmark - Opgave i Historie

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 12
 • 3126
 • PDF

Ungdomsoprøret i Danmark - Opgave i Historie

Dette er en opgave i historie om ungdomsoprøret i Europa i 1960'erne, hvor vi fokuserer på Danmark. Vi analyserer årsagerne og konsekvenserne af ungdomsoprøret i Danmark.

Med udgangspunkt i en kort redegørelse for de samfundsmæssige forhold i Danmark op til ungdomsoprøret i 1960'erne, ønsker jeg at analysere baggrunde for og beskrive ungdomsoprørets faser og aspekter. Til sidst vil jeg vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af ungdomsoprøret i Danmark.

Elevens kommentar

Kildehenvisningerne skulle have været mere præcise.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.3 Litteratur og valgte struktur 2
2. Samfundsmæssige forhold op til ungdomsoprøret 3
3. Analyse af baggrunden for ungdomsoprøret 3
4.1 Protestfasen 5
4.2 Den antiautoritære fase 7
4.3 Udbredelses fasen 8
5. Vurdering af de samfundsmæssige konsekvenser af ungdomsoprøret i Danmark 9
5.1 Kvindens rolle 10
5.2 Miljø 10
5.3 Christiania – en fristad 10
6. Konklusion 10
7. Litteraturliste 11

Uddrag

Der var gode tider op gennem 1950'erne og 60'erne. Der var højkonjunktur i Dan-mark, erhvervslivet blomstrede og der var ingen arbejdsløshed. Aldrig havde folk haft så mange penge mellem hænderne, og man behøvede ikke længere at tænke på fattig-dom og magre tider som før i tiden. Der var arbejde til alle og kvinderne begyndte også at melde sig på arbejdsmarkedet. Der var råd til at forkæle sig selv og familien med materielle goder.

Kernefamilien var den eneste 'rigtige' livsformen dengang. I kernefamilien fandt man tryghed og forudsigelighed med tydelige kønsrollemønstre. Manden var praktikeren, og konen havde ansvar for hus og hjem. Der skulle være orden og hverdagen var for-udsigelig. Man omtalte folk, der ikke var i ens nære familie i dis-form, man sagde ikke lærerne imod og accepterede samfundets regler... Køb adgang for at læse mere

Ungdomsoprøret i Danmark - Opgave i Historie

[14]
Bedømmelser
 • 16-12-2009
  opgaven er rigtig god hvis man har travlt med andre lektier, dog er der nogle få staveord i teksten. der er ingen kilder i teksten.
 • 22-03-2009
  En super god opgave, som giver et overskud over de væsentlige ting man skal have med i en opgave om ungdomsoprøret.
 • 18-11-2014
  gode kilder og problemformuleringer
 • 19-01-2014
  Har læst næsten det hele. Den er rigtig god hvis man har den samme problemstilling.