SRP: Tsunamien i Thailand i 2004 i Samfundsfag A og Naturgeografi B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Naturgeografi B)
 • 7
 • 25
 • 6360
 • PDF

SRP: Tsunamien i Thailand i 2004 i Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRP om Tsunami-katastrofen som ramte Thailand i 2004, hvor opgaven er skrevet i Samfundsfag A og Naturgeografi B.

Jeg foretager en naturgeografisk undersøgelse af opståen og udvikling for tsunamien, og hvorvidt der er mulighed for at varsle en sådan katastofe i forvejen. Slutteligt vurderer jeg Thailands placering i det globale økonomiske system.

Studienets kommentar

Der er ikke tale om noget vildt godt projekt. Det fungerer okay med den naturgeografiske del, hvor der bliver gjort fint rede for tsunamier.

Kæden hopper dog af i løbet af den samfundsfaglige del. Man kan sige, at en god SRP skal bruge de enkelte fag på et niveau, der ligger ud over en almindelig opgave. Opgaven her er meget redegørende. Der bliver redegjort for Thailands økonomi, og hvordan økonomien blev påvirket af tsunamien. Der er imidlertid ikke megen analyse eller diskussion. Det er også urimeligt at skrive, at tsunamien har været en fordel for det thailandske samfund, fordi der kom gang i byggebranchen.

En bedre opgave kunne have redegjort for tsunamier og kigget på Thailands økonomi og sammenlignet denne med fx Sumatras økonomi. Hvordan blev de to lande påvirket forskelligt, og hvordan var deres forskellige oplevelser med tsunamien? På den måde havde man også kunnet anvende samfundsfaglig metode, nemlig den komparative metode.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
1. Indledning 4
2. Tsunamien 5
2.1 Tsunamier 5
2.2 Tsunamien i Det Indiske Ocean 6
2.3 Varslingsmuligheder 7
3. Thailand 9
3.1 Konsekvenser for landet 9
3.2 Thailand i det globale økonomiske system 10
3.3 Økonomiske konsekvenser 12
3.4 Konsekvenser for turistindustrien 13
4. Diskussion 16
5. Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 22
Bilag 1 22
Bilag 2 23
Bilag 3 24
Bilag 4 25

Uddrag

"1. Indledning:
Den 26/12 2004 blev kysterne omkring det Indiske Ocean ramt af en tsunami efter et jordskælv vest for Sumatra, i 30 kilometers dybde. Ødelæggelserne var store og i alt døde omkring 300.000 mennesker. I tiden efter tsunamien var der stor bekymring for konsekvenserne for de omkringliggende landes fiske- og turistindustrier, og om ødelæggelserne kunne være blevet mindsket hvis et tsunamivarslingssystem havde været i brug på det tidspunkt.

Der var i tiden efter katastrofen også megen bekymring for, hvordan den thailandske turistindustri ville se ud, efter at de mange turistområder var blevet ødelagt af tsunamien, samt hvilke konsekvenser den ville få for den thailandske økonomiske situation.

Denne opgave vil fra en naturgeografisk vinkel komme med en redegørelse for tsunamiens opståen og udvikling, samt en diskussion af varslingsmuligheder for tsunamier som denne.

Derefter vil den, fra en samfundsfaglig vinkel karakterisere Thailands placering i det globale økonomiske system, og undersøge samt diskutere tsunamiens samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser for Thailand, med særlig fokus på konsekvenserne for den Thailandske turistindustri.

Opgaven vil benytte sig af en samfundsvidenskabelig kvalitativ metode til at bearbejde de økonomiske konsekvenser Thailand oplevede som følge af tsunamiens ødelæggelser.

Alle valutaomregninger i denne opgave er omregnet til dagens kurs."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Tsunamien i Thailand i 2004 i Samfundsfag A og Naturgeografi B

[13]
Bedømmelser
 • 08-06-2010
  hold da op.. det er godt nok en af de bedste opgaver jeg har set længe
 • 23-05-2012
  Super god opgave, også gik du endda på GG! ;)
 • 09-02-2015
  superrrrrrrrrrrrrrrrr finttttttttttttttttt
 • 24-06-2012
  den er helt fin sjanne

Materialer relateret til SRP: Tsunamien i Thailand i 2004 i Samfundsfag A og Naturgeografi B.