Ækvivalenspunkt - Titrering mellem Syre og Base

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • 12
  • 7
  • 1962
  • PDF

Rapport: Ækvivalenspunkt - Titrering mellem Syre og Base

Rapporten undersøger syrer og baser og finder via en titrering ækvivalenspunktet mellem syren og basen.

Saltsyre – HCl
Natriumhydroxid – NaOH (afløbsrens)
Eddikesyre – CH3COOH

Formål:
Formålet med titreringsøvelserne er at finde ækvivalenspunktet mellem en bestemt syre og base. Og ud fra denne, bestemme den ukendte koncentration hos enten syren eller basen (eller dem begge).

Indhold

Teori
- pH
- Syrer
- Baser
- Titrering
Formål
Apparatur
Kemikalier
Fremgangsmåde ved kolorimetrisk titrering
Formler til udregning af koncentrationen c
Resultater samt efterbehandling
- 1. HCl (kendt) + NaOH (kendt)
- 2. HCl (ukendt) + NaOH (kendt)
- 3. CH3COOH (ukendt) + NaOH (kendt)
- 4. HCl (kendt) + NaOH (ukendt)
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Apparatur
» Magnetomrører samt magnet
» Burette
» Stativ m. muffe
» Tragt
» Konisk kolbe

Kemikalier
» Saltsyre – HCl
» Natriumhydroxid – NaOH (afløbsrens)
» Eddikesyre – CH3COOH
» Phenolphthalein

Fremgangsmåde ved kolorimetrisk titrering
1. 20 ml af titratoren afmåles
2. Buretten fyldes titranden
 Her sørger man altid for at kontrollere at bundstykket er lukket inden, buretten fyldes.
3. Em magnet puttes ned i den koniske kolbe indeholdende de 20 ml titrator
4. Kolben stilles på magnet omrøreren, der tændes
5. Titratoren tilsættes et par dråber phenolphthaleinen
6. Titreringen påbegyndes... Køb adgang for at læse mere

Ækvivalenspunkt - Titrering mellem Syre og Base

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.