SOP: IKEA og Italien i Kulturforståelse og Afsætning

SOP: IKEA og Italien i Kulturforståelse og Afsætning

SOP'et indeholder en analyse af IKEA og deres position på det Italienske marked. Ligeledes er der en markedsanalyse af Italien. Jeg udarbejdede opgaven i Afsætning A og Kulturforståelse C, med afsætning som det primære fag. Slutteligt kigger jeg på IKEA's nuværende og mulige fremtidige vækststrategier.

Elevens kommentar

Det er et SRP med afsætning som A fag og kulturforståelse som C fag.
Det kulturmæssige kunne godt have været bedre, men fik alligevel 12 for opgaven.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract: 3
1.0 Indledning: 4
2.0 Historien om IKEA: 5
2.1 IKEA i dag: 6
3.0 SWOT- analyse: 7
3.1 Stærke sider: 7
3.3 Muligheder: 11
3.4 Trusler: 12
3.5 Konklusion: 13
4.0 Italien: 13
4.1 Forskellene mellem Nord - og Syditalien: 14
4.2 Geert Hofstede: 15
5.0 Markedsanalyse: 16
5.1 Prisniveau: 16
5.2 Målgruppe: 16
5.2.1 Konsumentenhederne: 17
5.2.2 Segmenteringskriterier: 17
5.2.3 Demografiske kriterier: 17
5.2.4 Adfærdsmæssige kriterier: 17
5.2.5 SMUK - model 17
5.3 Købsadfærd: 18
5.3.1 Forbrugerens baggrund: 18
5.3.2 Sammenfatning på ”Forbrugerens baggrund”: 19
5.4 Konkurrencesituation: 19
5.5 Distribution: 20
5.6 Mediaforhold: 20
6.0 IKEAs position på det italienske marked: 20
6.1 Placering af IKEA varehuse i Italien: 21
7.0 Vækststrategi 21
7.1 Markedspenetrering: 21
7.1 Målgruppevalg: 22
7.2 Parameterstrategi: 22
8.0 Konklusion: 23
9.0 Kildeliste: 24
Bilag 1 25
Bilag 2 26

Uddrag

1.0 Indledning:

jeg har valgt virksomheden IKEA og det italienske marked (og deres kultur) som mit emne.
Efter at have lavet en kort præsentation af IKEAs tidligste oprindelse, frem til det IKEA varehus vi kender i dag. Vil jeg udarbejde en generel analyse af deres interne og eksterne forhold med henblik på en vurdering af trusler og muligheder. Til det vil jeg anvende SWOT- modellen efterfulgt af en konklusion. (Den senere udvikling i IKEAs historie, vil jeg komme ind på løbende igennem opgaven).

Jeg vil herefter gøre rede for IKEAs position på det italienske marked og følgende vurdere hvilke træk i den italienske kultur, der kan have betydning for IKEAs foretagende (ageren). Ligeledes vil jeg forklare om de forskelle, der er i mellem Nord – og Syditalien. Jeg vil dernæst komme med en forklaring på, hvorfor IKEAs varehuse er placeret som de er i Italien.
For at finde ud af det, vil jeg foretage en markedsanalyse. (Med henblik på den italienske kultur og IKEAs konkurrencesituation i Italien).

Til sidst vil jeg kigge på hvilken vækststrategi, der efter min mening vil være den mest effektive for IKEA at følge i Italien fremover, og derefter komme med et begrundet forslag til valg af deres målgruppe og parameterstrategi på det italienske marked ud fra den anbefalede vækststrategi.
Til det overstående vil jeg benytte Ansoffs vækstmatrix efterfulgt af en udvælgelse af deres målgruppe og til slut parameterstrategi.

---

3.0 SWOT- analyse:

Jeg har udarbejdet en generel analyse af IKEAs interne og eksterne forhold med henblik på en vurdering af trusler og muligheder efterfulgt af en konklusion. Til det vil jeg anvende SWOT- modellen . (Se bilag 1)
3.1 Stærke sider:

Under de stærke sider har jeg bl.a. skrevet, at de har et bredt sortiment samt et stort udvalg af møbler. På deres hjemmeside kan man læse, at i et normalt varehus har de 9.500 forskellige varer . Som jeg skrev tidligere er det lige meget om man befinder sig i Shanghai eller Danmark, man skal stadig have mulighed for at få den samme vare. De har i dag lavet det sådan at udover deres faste sortiment, har de yderligere et sortiment som er specielt tilpasset den kultur de nu måtte befinde sig i . Derved bliver det nemmere for IKEA at etablere sig på nye markeder... Køb adgang for at læse mere

SOP: IKEA og Italien i Kulturforståelse og Afsætning

[16]
Bedømmelser
 • 10-03-2012
  Faldt over en del sproglige fejl, men ellers rigtig god faglig opgave, der kommer godt omkring begge fag ;)
 • 10-06-2011
  god opgave, rigtigt god til et hurtigt overblik. Kun få stave fejl ellers perfekt.
 • 19-03-2014
  goooooooooooooooooooooood
 • 18-03-2014
  God opgave hvis man skriver om Italien og har kulturforståelse.

Materialer relateret til SOP: IKEA og Italien i Kulturforståelse og Afsætning.