Rydbergkonstanten - Rapport i Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 7
  • 1433
  • PDF

Rydbergkonstanten - Rapport i Fysik

Opgaven indeholder en rapport over et forsøg med formålet at bestemme/eftervise Rydbergkonstaten grafisk og ved beregninger ud fra måleresultaterne.

Vi bruger selvfølgelig Rydbergformlen til at bestemme Rydbergkonstanten.

Formål:
Formålet er at bestemme Rydbergkonstanten R ud fra hydrogens linjespektrum.

Studienets kommentar

Fin rapport. Afsnittet om fejlkilder kunne dog godt forbedres. Det er vigtigt at skelne mellem fejlkilder, som vil påvirke dit restultat i en bestemt retning, og usikkerheder, som ikke har nogen retning.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Opstilling
Fremgangsmåde
Måleresultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Da spektrallampen behøvede tid til at varme op, tændte vi for den som det første. Vi aflæste antal streger pr. mm på gitteret og beregnede gitterkonstanten – se databehandlingen. Værdien noterede vi under måleresultater.
Gitterspektrografen består af forskellige dele. Inden vi igangsatte øvelsen, gjorde vi os trygge med gitterspektrografens forskellige funktioner, især spalten med den justerbare bredde.
Vi iagttog lyset fra spalten gennem den drejelige kikkert indstillet med en passende spalteåbning og fandt 0’te orden. Denne burde imidlertid være 0°, hvilket dog ikke var tilfældet. Derfor noterede vi tallet fundet på vinkelskalaen, da den nu svarer til 0°.
Vi opsøgte spektrallinjerne i 1. orden både til venstre og højre for vores midterstilling. Tallene noterede vi som henholdsvis θv og θh i vores skema over måleresultater.
Grundet den specielle skalainddeling nævnt ovenfor, havde vi nu egentlig ikke direkte målt afbøjningsvinkler, men da den halve differens mellem de aflæste vinkelmål er lig med gennemsnittet af θv og θh, har dette ingen betydning.
Vi noterede linjernes farve, værdierne for θv og θh og m ned i skemaet.
Vi gentog forsøget med andre ordener, indtil det ikke var muligt at se flere linjer... Køb adgang for at læse mere

Rydbergkonstanten - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.