Bølgelængden for spektralinjer i heliums linjespektrum

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 10
  • 6
  • 888
  • PDF

Rapport: Bølgelængden for spektralinjer i heliums linjespektrum

Denne rapport i Fysik C omhandler spektroskopi og beskriver et forsøg med formålet at bestemme bølgelængden for bestemte spektralinjer i heliums linjespektrum.

Lærers kommentar

Over middel, få rettelser.

Elevens kommentar

Mere om atomets opbygning.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Opstilling
Udførelse
Resultater
Databehandling
Analyse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Når et atom er i sin grundtilstand, så er alle elektronerne så tæt på kernen som de kan. Atomet kan også have et overskud af energi, hvilket vil resultere i at elektronerne kan hoppe ind til en indre skal. For at elektronen kan hoppe længere ind så skal den udsende en foton. Atomet har et helt unikt sæt af skallet, hvilket også resulterer i at de har et unik sæt af bølgelængder, som der kan udsendes. Dette kaldes atomets linjespektrum eller emissionsspektrum... Køb adgang for at læse mere

Bølgelængden for spektralinjer i heliums linjespektrum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.