SOP: Pandora og Markedskommunikation i Dansk og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
 • 10
 • 20
 • 6917
 • PDF

SOP: Pandora og Markedskommunikation i Dansk og Afsætning

SOP i Dansk A og Afsætning A om Markedskommunikation og Pandora Smykker.
Opgaven indeholder bl.a. en redegørelse af begrebet branding, en beskrivelse af virksomheden Pandora hvorefter jeg giver en beskrivelse af deres målgruppe, samt dennes psykologiske træk, og herefter analyserer købsadfærden for målgruppen.

Herudover er der en opdeling af Pandoras brug af de 4 P'er, samt en analyse af en TV-reklame, og til sidst, en vurdering af Pandoras branding og promotion samt en diskussion af Pandoras vækststrategi.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Metodeovervejelser 2
1.2 Afgrænsninger 3
2. Redegørelse af begrebet branding 3
3. Beskrivelse af virksomheden Pandora 4
3.1 Konkurrencen på markedet 6
4. Pandoras Målgruppe 6
4.1 Målgruppens psykologiske træk 7
4.2 Målgruppens købsadfærd og købsmotiver i forbindelse med køb af Pandoras produkter 7
4.2.1. Købsmotiver 8
4.2.2 Købsadfærd 8
5. Pandoras brug af de 4 P'er 10
5.1 Produkt 10
5.2 Pris 11
5.3 Promotion 11
5.4 Distribution 13
6. Analyse af TV reklame 14
6.1 Handlingen 14
6.2 Genre/virkemiddel 14
6.3 Kameravinkel/kamerabevægelse 15
6.4 Reklamens målgruppe vs. Pandoras målgruppe 16
6.5 Reklamens vigtigste øjeblikke 16
7. Vurdering af Pandoras branding og promotion 17
8. Diskussion af Pandoras vækststrategi 18
9. Konklusion 20

Uddrag

"1. Indledning:

Jeg har i dette projekt valgt at skrive i fagene dansk og afsætning, hvilket skyldes at jeg mener at det er nogle relevante fag i forhold til hvad jeg vil have ud af opgaven.

Mit emne er markedskommunikation og med det vil jeg finde ud af hvordan Pandora markedsfører sig. Jeg har valgt virksomheden Pandora, fordi det er den tredje største producent af smykker på verdensplan dette er målt i 2009 efter estimeret detailomsætning, og jeg vil derfor gerne finde ud af, hvordan de er blevet så større på forholdsvis kort tid.

I denne opgave vil jeg starte med at redegøre for begrebet branding. Herefter vil jeg lave en virksomhedsbeskrivelse af Pandora, hvor jeg vil komme ind på Pandoras marketing mix, altså deres 4 P'er. Herefter vil jeg beskrive Pandoras primære målgruppe og her vil jeg komme ind på hvilke psykologiske træk kvinderne har.

Ud fra dette vil jeg analysere købasadfærden og de købsmotiver som ligger bag købet af Pandoras produkter.

Herefter jeg jeg analysere virksomhedens brug af de 4 P'er, hvor jeg vil ligge specielt vægt på promotionparameteren. I denne forbindelse vil jeg lave en analyse af en reklame fra Pandora, som er blevet vist i fjernsynet.

Til sidst i opgaven vil jeg vurdere Pandoras promotion og branding, og diskutere Pandoras vækststrategi."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Pandora og Markedskommunikation i Dansk og Afsætning

[20]
Bedømmelser
 • 28-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opgaven var rigtig god. Den hjalp meget til at udforme min SRP!
 • 07-12-2011
  god opgave, rigtig god beskrivelse af opgaven meget brugbart
 • 02-01-2014
  - - - - - -- -- - --- - - - -
 • 04-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  opgaven her er rigtig god

Materialer relateret til SOP: Pandora og Markedskommunikation i Dansk og Afsætning.