SOP om Kræftens Bekæmpelse i Dansk A og IT A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, It A, SOP)
  • 10
  • 28
  • 7776
  • PDF

SOP om Kræftens Bekæmpelse i Dansk A og IT A

SOP om Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg beskriver Kræftens Bekæmpelses hjemmeside og brugen af kommunikation, med udgangspunkt i fagene Dansk A og Informationsteknologi A (IT A). I opgaven giver jeg en analyse af kommunikationen mellem afsender og modtager og samtidig lægges der vægt på selve sprogbruget. Med udgangspunkt i 3-4 sider på hjemmesiden, udarbejdes en analyse af hjemmesiden cancer.dk.
Herudover inddrages kampagner som 2Støt Brysterne" og "Lev Livet mand".

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 5
Kommunikation 6
Afsender 6
Besked 7
Medie 8
Modtager 9
Effekt 9
Cancer.dk 9
Webdesign 10
Rough 10
KISS 10
Gestaltloven 11
First Things First 11
Farver 11
Typografi 12
Billeder 13
Logo 13
Brugerflade 14
Brugervenlighed 15
Henvendelsesformer 16
Støj 17
Sociale medier 18
Facebook 18
Youtube 20
Blogging 20
Kampagner 20
Lev Livet Mand 21
Støt Brysterne 21
SWOT-analyse 22
Interne faktorer 22
Eksterne faktorer 23
Sammenfatning 23
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bilag 28
Bilag 1: Lasswells kommunikationsmodel 28
Bilag 2: Hjælp og rådgivning 28
Bilag 3: Forside 29
Bilag 4: Børn og unge 30
Bilag 5: Diverse logoer 31
Bilag 6: Støt Kræftsagen 31
Bilag 7: Youtube: Kræftens Bekæmpelse 32
Bilag 8: Lev Livet Mand & Kræftens Bekæmpelse 32
Bilag 9: Støt Brysterne & Kræftens Bekæmpelse 33

Uddrag

"Indledning:
Rigtig mange danskere dør af kræft, faktisk er Danmark det land, der har den højeste kræftdødelighed i norden.

Den hyppigste kræftform hos mænd er prostatakræft, mens det hos kvinderne er brystkræft. Selvom Danmark er et lille land, har Kræftens Bekæmpelse stadig kunnet indsamle penge nok, til at kunne forske så meget på området, at de er blevet rangeret som verdens 29. bedste forskningsinstitution (2011). Dermed er de også Danmarks bedste indenfor området.

De har en vision kaldet ”Liv Uden Kræft” og gør alvor af disse ord, ved at fokusere på deres tre hovedformål: forskning, forebyggelse og patientstøtte. Disse tre emner samler organisationen penge ind til, ved hjælp fra frivillige i hele landet.

Det offentlige betaler kun 5 % af hele Kræftens Bekæmpelses indtægter, resten kommer i form af indsamlede midler, varesalg, lotterier og kapitalindtægter. Kræftens Bekæmpelse har hjemmesiden cancer.dk som er udgangspunktet for organisationen. Derudover har organisationen også oprettet flere hjemmesider, som ligger til grund for deres kampagner, her kan bl.a. nævnes Lev Livet Mand og Støt Brysterne, som også senere vil blive inddraget i rapporten.

Kræft er en sygdom der kan ramme alle, ung som gammel. Det er derfor vigtigt, at Kræftens Bekæmpelse får oplyst alle omkring diverse former for kræftsygdomme og ikke mindst om forebyggelse. Organisationens målgruppe er meget bred og dens markedsføring skal derfor også ramme bedt.

Kræftens Bekæmpelse skal altså overbevise Danmarks befolkning om, at de skal støtte lige præcis deres koncept og samtidig argumentere for deres udsagn. Men hvordan fanges modtagerens opmærksomhed omkring en støtteorganisation, og hvad får overhovedet befolkningen til at støtte? I det følgende vil dette blive undersøgt ved hjælp af en redegørelse, af henvendelsesformen samt medieplatformen hos Kræftens Bekæmpelse.

Herefter fokuseres på cancer.dk, hvor der gives en grundig analyse af hjemmesidens design og brugerflade, med fokus på organisationens kommunikative strategi.

Derudover vil opgaven indeholde sammenligninger af sociale medier og udvalgte kampagner med organisationens teknologiske og kommunikative strategier. Afrundingsmæssigt vil organisationens kommunikative styrker og svagheder blive inddraget, hvilket afsluttes med en samlet konklusion."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kræftens Bekæmpelse i Dansk A og IT A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Kræftens Bekæmpelse i Dansk A og IT A.