SRP: Den Specielle Relativitetsteori i Matematik og Fysik

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Matematik A)
 • 10
 • 42
 • 9636
 • PDF

SRP: Den Specielle Relativitetsteori i Matematik og Fysik

SRP'et indeholder en gennemgang af forskellige aspekter af Einsteins specielle relativitetsteori, med fagkombinationen er Fysik A og Matematik A.

I opgaven fokuseres der på den specielle relativitetsteori, og den ændrede forståelse af rum, tid og bevægelse.

Opgaven indeholder to førsøg:
1. Betaspektrum: Fomålet med øvelsen er at demonstrere hvilken energi β-partikler har når de afbøjes i et homogent magnetfelt.
2. Fotostatmålinger

Elevens kommentar

I det sidste forsøg var det meningen at korrigere impulserne for protonsporene. Da de lå ganske tæt, valgte jeg at lade være, og konkludere at der var impulsbevarelse alligevel.
Denne lille afvigelse skal korrigeres alligevel.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Inertialsystemer 4
Klassisk mekanik 4
Galileitransformation: 4
Den klassiske mekaniks fald 6
Æterteorien,: 6
Michelson-Morley forsøget,,: 6
Einsteins relativitetsprincip, grundlæggende begreber og postulater: 9
Begreber: 10
Lorentz-transformationen 12
Forekommende fænomener 12
Længedeforkortelse: 12
Tidsforlængelse – Feynman uret: 13
Tvillingeparadokset: 14
Udledning af relativistisk Doppler-effekt 15
Forsøg 1 – Betaspektrum 19
Formål og teori: 19
Opstilling og apparatur: 20
Fremgangsmåde: 20
Fremgangsmåde for målinger: 21
Databehandling: 21
Måling: 21
Usikkerhed: 22
Relativistisk og ikke-relativistisk samt Q-værdi: 23
Måleusikkerhed og fejlkilder: 24
Konklusion 25
Forsøg 2 - Fotostatmålinger 25
Formål og teori: 25
Opstilling og apparatur: 27
Fremgangsmåde: 27
Databehandling: 27
Vurdering af fejlkilder: 31
Konklusion: 31
Samlet Konklusion 31
Litteraturliste 32
Bilag 33
Bilag 1 - Interferometeret 33
Bilag 2 - forsøgsopstilling 34
Bilag 3 - Kalibrering 34
Bilag 4 – Måledata: 36
Bilag 5 – Måledata klassisk: 37
Bilag 6 – Situation 1: 38
Bilag 7 – Situation 5: 39
Bilag 8 – Situation 6: 40
Bilag 9 – Beregninger, fotostater: 40

Uddrag

Indledning:
I slutningen af det 16. århundrede udgav Sir Isaac Newton sit hovedværk, ”Principia Naturalis”. Heri beskrev han blandt andet sine 3 bevægelseslove.

Disse love viste sig at være fremragende modeller for bevægelse. De var samtidig revolutionære idet de ændrede opfattelsen af bevægelse markant. I 1900-tallet mente datidens fysikere, at fysikken var fuldkommen. Lord Kelvin udtalte sågar; ”Der er ikke noget nyt at opdage i fysikken mere.

Alt der er tilbage er bare mere og mere præcise målinger” . Dette viste sig dog at være en grum fejl. Albert Einstein publicerede i 1905 sin specielle relativitetsteori, og udfordrede hermed de normalt kendte mekaniske love.

Ifølge Einstein gjaldt Newtons love ikke i alle sammenhænge – kun hvis de involverede hastigheder kun nåede op på 5-10 % af lysets hastighed. Einsteins teori giver i mange hverdagsfænomener samme svar som andre teorier, men relativitetsteorien hjalp hvor Newtons og Galileis mekanik kom til kort.

Den specielle relativitetsteori omfatter kun bevægelse i inertialsystemer, mens den almene relativitetsteori generaliserer relativitetsprincippet til også at omfatte accelererede systemer. Der tages i den specielle heller ikke højde for tyngdekraft.

Denne opgave vil fokusere på den specielle relativitetsteori, og de aspekter i den der ændrede fysikken, som rum, tid og bevægelse... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den Specielle Relativitetsteori i Matematik og Fysik

[3]
Bedømmelser
 • 30-10-2012
  Rigtig god, men brugte den til AT-inspiration, og der var den nok lige tung nok. Men en god SRP!
 • 24-03-2015
  yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
 • 11-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  en rigtig god opgave!