SRO om pigevold i Danmark i psykologi B og samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Psykologi B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 17
  • 3886
  • PDF

SRO om pigevold i Danmark i psykologi B og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) om udviklingen i pigevold gennem de seneste år. Opgaven er skrevet i psykologi B og samfundsfag A.

Problemformulering:
• Der ønskes en undersøgelse af udviklingen i vold begået af piger de seneste ca. 20 år i Danmark. Inddrag følgende link og andre selvvalgte data:http://www.ugebreveta4.dk/unge-kvinder-bliver-mere-og-mere-voldelige_18865.aspx
• Herefter ønskes på baggrund af sociologiske og psykologiske teorier en analyse af årsagerne til at piger danner voldelige bander
• Diskuter om der er forhold i det senmoderne samfund der generelt fremmer mobning og pigevold

Lærers kommentar

Min lærers kommentar var, at der var udvalgt relevante socialpsykologiske termer og stof til emnet og der er også udvalgt sociologisk relevant stof. For at få 12, så skal litteraturlisten være helt i orden, og evt psykologisk stof om ondskab, f.eks. Banduras kritierer for hvornår en handling er ond. Der mangler også et par psykologiske termer b.la. emotionel frakobling - når pigerne slår følelserne fra.
Andre af min lærers kommentarer står i opgaven.

Indhold

Problemformulering... 1
Indledning... 3
Et stigende problem... 3
Hvorfor opstår pigebander... 5
Grupper... 6
Roller... 7
Cases... 8
Sociologiske forklaringer... 9
Forhold i det senmoderne samfund, der fremmer mobning og pigevold... 11
Konklusion... 11
Litteraturliste... 13
Bilag 1... 14
Bilag 2... 15

Uddrag

”15-årig brændt med cigaret” ”Otte måneder for at sparke 83-årig” ”pigevold eksploderet” . Disse avisoverskrifter er blot få eksempler på pigevolden omtalt i medierne. Pigevolden er igennem de seneste år eskaleret og blevet til et velkendt fænomen i vores samfund. Pigernes voldelige adfærd har udviklet sig mere radikalt gennem årene, da tendensen til pigevold ikke er exceptionel længere. Mange af disse piger har oftest det tilfælles, at de har været udsat for omsorgssvigt, hvilket skaber nogle indre konflikter som resulterer i, at pigerne får en udadreagerende adfærd. Den stereotype opfattelse af, at pigevold kun er knyttet til socialt belastede områder hænger dog ikke sammen med virkeligheden længere... Køb adgang for at læse mere

SRO om pigevold i Danmark i psykologi B og samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.