SRO om mandatfordeling og valgmetoder i Danmark og USA | Matematik A og Samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 9
 • 2278
 • PDF

SRO om mandatfordeling og valgmetoder i Danmark og USA | Matematik A og Samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) i fagene matematik A og samfundsfag A om valgmetoder i Danmark og USA. Opgaven kommer ind på forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Indhold

Redegørelse 4
Det Danske System 4
Det Amerikanske System 5
Matematisk analyse 5
Partiernes synspunkt 6
Vælgernes synspunkt 6
Paradokser 7
Uretfærdighed ved det Amerikanske præsidentvalg 2008 8
Diskussion af de to valgmetoder 8
Proportionalitet 8
Spildte stemmer 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Når man snakker valg snakker man også fordelingsmetode , nemlig en metode der beskriver hvordan forskellige persongrupper som, partier eller stater, skal fordeles i en repræsentativ forsamling, f.eks. Folketinget eller Repræsentanternes hus. De to overordnede valgmetoder er forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse. Ved et folketingsvalg har vi i Danmark forholdstalsvalg , men med elementer fra flertalsvalget i det vi også bruger kredse. Dette er for at beholde tilhørsforholdet til den opstillede kandidat i hver kreds. Mandaterne i folketinget bliver uddelt igennem to fordelingsrunder, først bliver de såkaldte kredsmandater uddelt og derefter tillægsmandaterne.Ud af de 175 mandater der skal fordeles er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater. Da grundloven siger der skal tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed fordeles kredsmandaterne først ud på de tre landsdele, efter forholdet mellem indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed... Køb adgang for at læse mere

SRO om mandatfordeling og valgmetoder i Danmark og USA | Matematik A og Samfundsfag A

[7]
Bedømmelser
 • 09-01-2011
  Det er en rigtig god opgave. Hjalp mig med at vælge emne til sro.
 • 11-05-2011
  Det er en ret god opgave. Opfylder kravene ganske godt.
 • 13-02-2015
  God hjælp, der hjælper
 • 20-11-2012
  God opgave. Velformuleret.