Sælgers misligholdelse i handelskøb

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 6
  • 611
  • Word2003

Noter: Sælgers misligholdelse i handelskøb

Noter i erhvevsret om sælgers misligholdelse i et handelskøb.

Uddrag

Hvornår er der tale om faktiske mangler?

Der foreligger en mangel, hvis salgsgenstanden ikke svarer til, hvad der er aftalt eller med rette er forudsat af køberen! KBL §76 giver en vejledning, selvom den direkte kun vedrører forbrugerkøb. Oprindelig eller senere opstående mangel.

Købers mangelsbeføjelser fremgår af KBL §§42 (species) og 43 (genus): hæve, fastholde eller omlevering.

Risikoovergang er afgørende for tidspunkt for mangel §44 (manglen skal være til stede ved risikoovergangen)

---

Udover disse beføjelser har køber ret til erstatning. Hvis man har lidt tab!

oprindelig mangel – tilsikret (fået garanti for at varen virker)
Species: §42,2 svig  alm. Culpaansvar (hvis man kan bevise at det er sælgers skyld)
efterfølgende mangel - ved sælgers eller hans medarbejderes fejl


Genus: §43,3 medmindre forbehold eller force majeure  objektivt ansvar... Køb adgang for at læse mere

Sælgers misligholdelse i handelskøb

[1]
Bedømmelser
  • 02-05-2014
    meget god men mange § som ikke er helt til at forstå med mindre man ved det i forvejen, og hvis man gjorde det manglede man nok ikke hjælp til opgaven :)