Redegørelse - Danmark i 1960'erne

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 4
 • 1492
 • Word2007

Redegørelse - Danmark i 1960'erne

Redegørelse af perioden 1960-1970, hvor der er lagt vægt på den politiske-, økonomiske- og kunstsituationen.

Lærers kommentar

En rigtig god opgave, dog skulle jeg have inddraget nogle linjer fra en valgfri tekst og muligvis have kommenteret på det.

Studienets kommentar

Du kan også læse om udvidelsen af velfærdsstaten i 1960'erne i vores kompendium om velfærdsstatens udvikling.

Indhold

Indledning
Opbygningen af velfærdsstaten
Velfærdsstaten
Stabiliseringen af den europæiske økonomi
De materielle goder & kvinders invasion af arbejdsmarkedet
Bruddet med efterkrigenslitteratur og den store udvikling i verden
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
1960'erne var et årti fyldt med stor optimisme. Ting som lav arbejdsløshed, overskud på betalingsbalancen og højkonjunktur var nogle af de emner, som en finansminister stolt kunne præsentere på et pressemøde. Det var også et årti, hvor størstedelen af kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, ungdomsoprørerne fandt sted, folkevandringerne fra byen til landet og et årti som var præget af et stærkt stigende forbrug, hvor parcelhusdrømmen blev realiseret, og materielle goder som TV, bil, musikanlæg osv. blev muliggjort for størstedelen af befolkningen. Det var også et årti, hvor der i den danske skønlitteratur på mange måder blev gjort op med efterkrigens kunstopfattelse og sanselige normer. Jeg vil i følgende afsnit gøre rede for den politiske -, økonomiske – og kunstsituationen i 1960´erne.


Opbygningen af velfærdsstaten
I 1960'erne var den politiske situation præget af den lange socialdemokratiske regeringsperiode. Den politiske udvikling var præget af opbygningen af velfærdsstaten, som startede i 1947 efter Marshall-hjælpens økonomiske indsprøjtning, hvor en konsekvent social politik og en effektiv planlægning skulle danne rammer for et samfund, hvor der er mere lige muligheder for alle ... Køb adgang for at læse mere

Redegørelse - Danmark i 1960'erne

[1]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  jkljkl kljkljklkljklj lkjklj lk klj kljklj kljl lkj lkjklj l