Rapport om istiden - Ekskursion til Dyrehaven | Naturgeografi B

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 7
  • 1846
  • PDF

Rapport om istiden - Ekskursion til Dyrehaven | Naturgeografi B

Dette er en rapport om istiden, hvor vi tager udgangspunkt i vores ekskursion til Dyrehaven, hvor vi udførte en række forsøg om istiden. Disse forøg var:
- Måling af pH
- Demonstration af materialesortering i jord
- Observation af kornstørrelser i prøverne
- Jordens sorteringsgrad
- Jordens permeabilitet

Lærers kommentar

Det er en virkelig flot og gennemarbejdet rapport, på et højt niveau, du der har lavet. Fin struktur høj faglighed og glimrende sprog! Flot!

Indhold

Indledning
Teori
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Igennem jordens historie har klimaet ændret sig mange gange. Det har både været meget varmt og meget koldt. For ca. 2 millioner år siden begyndte en periode af jordens historie, der kaldes kvartærtiden. Det er den tid, vi lever i nu.

De mange istider, der har været gennem tiden, har været med til at forme det landskab, vi kender i dag, med bakker, dale, søer og ådale. Istiden har haft en kæmpe indflydelse på morfologien i Danmark, det kan f. eks. ses i Dyrehaven, hvor vores sidst forekomne istid – Weischel - har dannet meget af landskabet.
Derfor tog vi en ekskursion til Jægersborg Dyrehave for at kigge nærmere på de forskellige geomorfologiske træk, som er særlige i denne omegn.

Her indsamlede vi prøver fra henholdsvis en randmoræne og en smeltevandsslette. Disse jordprøver har vi undersøgt gennem en række forsøg for at underbygge en teori om, at der er forskel på jordarterne fra de to landskabs elementer, ved bla. at undersøge forholdet mellem sand og ler og måle pH-værdi. Dette vil belyses nærmere gennem rapporten... Køb adgang for at læse mere

Rapport om istiden - Ekskursion til Dyrehaven | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.