Kosmologisk rødforskydning og Hubbles lov - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 10
 • 12
 • 2127
 • PDF

Kosmologisk rødforskydning og Hubbles lov - Rapport i Fysik

I denne rapport undersøger jeg den kosmologiske rødforskydning og Hubbles lov.

Jeg udleder udtrykkene for rødforskydningen og Hubbles lov og bestemmer afstanden til tre kvasarer.

Opgaven lægger vægt på de fænomener, som knyttes til rødforskydningen og Hubbles lov, bl.a. galaksernes ”flugt” ud i universet. Der bliver desuden redegjort for kvasarer i helhed, så godt som det nu kan lade sig gøre, når der stadig ikke er enighed om disse fjerne himmellegemer.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
1: Indledning 2
2: Dopplereffekten 2
3: Rødforskydning og udledningen deraf 4
3.1 Urelativistisk rødforskydning 4
3.1 Relativistisk rødforskydning og hastighed 5
4: Hubbles lov 6
5: Kvasarer 6
6: Hastighed for opgavens kvasarer 7
6.1 Kvasar 14a99 7
6.2 Kvasar 14b99 8
6.3 Kvasar 14c99 8
7: Konklusion 9
Kildeliste 9
Bilag 1 10
Bilag 2 11
Bilag 3 12

Uddrag

Ifølge Dopplereffekten, som er udførligt forklaret i forrige kapitel, ”forskydes” bølgelængden for en lyskilde, når den er i bevægelse i forhold til en observatør. Bevæger lyskilden sig mod observatøren, vil bølgelængden synes kortere, og bevæger den sig væk, vil den synes længere. Lysbølger med en lille/kort bølgelængde udsender blåt lys, hvor bølger med en stor/lang bølgelængden udsender rødt lys. En lyskildes rødforskydning er udtryk for, hvor meget dens bølgelængder er forskudt mod den røde del af spektret, dvs. hvor lange bølgelængderne er blevet.

Man kan udregne lyskildens hastighed på baggrund af Dopplereffekten og derfor også vha. lyskildens rødforskydning. Da man ved forsøg har observeret, at de fleste galakser er rødforskudte , må man antage at universet udvider sig, da galakserne altså bevæger sig væk fra jorden . Opdagelsen af galaksernes rødforskydning ledte til teorierne om Steady State og Big Bang om universets begyn-delse. Big Bang teorien blev formuleret af Georges Lemaître i 1927, på baggrund af førnævnte opdagelser og beskrev universets begyndelse som en kæmpe eksplosion, der spredte stoffet i alle retninger... Køb adgang for at læse mere

Kosmologisk rødforskydning og Hubbles lov - Rapport i Fysik

[9]
Bedømmelser
 • 29-11-2010
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den er meget dejtaleret, og skrevet fantastisk godt, men kunne desværre ikke bruge den :( der mangler intet. det midsterste gav mig en masse viden
 • 08-01-2013
  Den er rigtig god og jeg fik en masse viden. nu har jeg da fattet emnet da lidt
 • 21-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God........... ,
 • 13-06-2012
  en rigtigt god opgave som jeg helt sikkert kommer til at bruge fremover ..