Fysik A Noter til Pensum

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • Ingen givet
 • 34
 • 4983
 • PDF

Fysik A Noter til Pensum

Noter til pensum på fysik A-niveau (2½ årigt forløb). Af specialemner havde vi i 3.G om dynamiske stjerner.

Tager primært udgangspunkt i Orbit C og Orbit BA og De dynamiske stjerner.

Indhold

Energi: 4
Energiformer, termisk energi og varmefylde s 45-73. 4
Mekanisk energi - energi i bevægelse s. 78. 4
Nyttevirkning s. 83: 4
Sanser, lys og lyd: 4
Lys og bølger s. 92 4
Diffraktion og interferens s. 102 5
Lys med bølgeegenskaber s. 105 5
Lyd s. 117 5
Lyds diffraktion, interferens, refleksion og brydning s. 122 5
Resonansfrekvenser for en svingende streng s. 201 5
Spektrum s. 61-67 om lyd, lys og brydning 6
Atomer og stråling 7
Elektromagnetisk stråling s. 61 7
Mikrobølger s. 65 8
Varmestråling (infrarød stråling) 8
Et smalt vindue. S. 70 8
Lys og kvanter: s. 70 8
Partikel/bølge-dualitet. S. 73 8
Atommodeller. S. 76 8
Hydrogenatomet s 80. 9
Hydrogenspektret s 82. 9
Atomers fingeraftryk - absorbtionsspektret s. 88 9
Kernefysik: 9
Byggesten s. 112 9
Modstridende kræfter. S 114. 9
Ustabilitet s. 116 9
Regler for kernehenfald. 10
Β-henfald. 10
Kernehenfald: 10
Alpha-henfald. 10
Gamma-henfald: 10
Afstandskvadratloven: 10
Absorption af stråling: 10
Massedefekt, supplement: 11
Det elektriske samfund. 11
Strømstyrke 11
Spændingsforskel: 11
Hvad driver strømmen? S. 26 11
Ohms lov. S. 30 11
Transport af elektrisk energi. 12
Mekanik i én dimension + mekanik på B-niveau: 12
Harmonisk bevægelse: 12
Mekanik i to dimensioner: 12
Opløsning af kræfter i komposanter s. 249: 12
Bevægelser i to dimensioner s. 294: 12
Skråt kast s. 306: 13
Gravitationsloven, s. 424: 15
Mekanisk energi i et gravitationsfelt, s. 440. 15
Undvigelsesfart, s. 444: 15
Cirkelbevægelse i et gravitationsfelt, s. 444 15
Den mekaniske energi for legemer i et tyngdefelt, s. 449: 15
Stød. 16
Kollision, s 313: 16
Elastiske og ueleastiske kollisioner, s. 316: 16
Gasprojekt. 17
Ideale gasser: 17
Gaslovene: 17
Astronomi: 17
Døgnet og året s. 16: 17
Den indre del af solsystemet: 18
Sole, vores egen stjerne, s. 22: 18
Solsystemet og videre, s 23: 18
Stjernerne, s. 27: 18
Galakser, s. 30 18
Universet, s. 32 18
Afstandsbestemmelse i universet, s. 136: 19
Parallaksemetoden, 138. 19
Størrelsesklasser og afstand, s. 141. 19
Universets udvidelse, s. 148 19
Hubbles lov, s. 151: 19
Det kosmologiske princip, og universets udvidelse, s. 157. 20
De dynamiske stjerner: 20
Hydrostatisk ligevægt: 20
Differentialkvotien for hydrostatisk ligevægt 21
Jeans Instabilitet: 22
Virialsætningen: 22
Energiproduktion i stjerner, s. 26: 23
Fusion i hovedseriestjerner, s. 29: 24
PP-proces: 25
Sammenhæng mellem masse temperatur og energiudsendelse, s. 34: 26
Energitransport: 26
Forholdene i de centrale dele, s 41: 26
Hovedseriestjernens opbygning/struktur, s. 42 27
Indre struktur, s 44: 27
Tilbage til start, når brinten er brugt op, s 47: 27
Degenererede elektroner, s 48: 28
Skalkilde-fusion:, s. 49: 28
Kæmpestjernedannelsen, s. 49: 28
Dannelse af kulstof, s. 53: 29
Dannelse af grundstoffer op til jern, s. 54: 30
Sene udviklingstrin for en Stjerne: 32
Supernovaer, s. 57: 32
S og r-processer, s. 59: 32
Observationer af Stjerner, s. 61 34

Uddrag

Sanser, lys og lyd:
Sider: Orbit C 92-113 og 117-124 og 201-206 spektrum: s 61-67
Lys og bølger s. 92
Lys sendes gennem prime  pga. brydning deles lyset i mange farver da disse har forskellig bølgelængde og derfor afbøjes forskelligt.
Mekaniske bølger: skal have et medium at udbrede sig i.
Længdebølger: svinger i samme retning som udbredelsesretningen
tværbølger: svinger på tværs af udbredelsesretningen.
Elektromagnetiske bølger: tværbølger, kan udbredes i vakuum. Ex: radiobølger, lysbølger, røntgenstråling.
Begreber: Bølgetop, bølgedal, amplitude, bølgelængde, frekvens
Frekvens: f=1/T angives i hertz
Bølgehastighed: v=λ∙f
Diffraktion og interferens s. 102
Når bølger sendes mod en spalte vil den spredes ud.
Bølger kan interferere.
Bølgetop mod bølgetop = konstruktiv interferens
bølgetop mod bølgedal = destruktiv interferens.
Lys med bølgeegenskaber s. 105
Lys kan opfattes som bølger: laser mod spalteåbning.
Bølgelængde for synligt lys: 380 nm. Til 700 nm.
Optisk gitter:
n∙λ=d∙sin⁡(θ_n)... Køb adgang for at læse mere

Fysik A Noter til Pensum

[23]
Bedømmelser
 • 01-01-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget er bare direkte afskrift og skanninger af diverse materialer. Noget er endda skrevet med ulæselig håndskrift. Ikke pointene værd efter min mening.
 • 15-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Gode noter til fysik eksamen hvor mange også kan anvendes på B-niveau
 • 13-09-2019
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig god!!
 • 03-04-2016
  God til både mundtlig og skriftlig eksamen!