erstatning og erstatningsbetingelser | Noter

  • HHX 2. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 1
  • 211
  • Word2007

erstatning og erstatningsbetingelser | Noter

Notater om erstatning og erstatningsbetingelser. Kapitel 5 i "Erhvervsret C - Juraens Grundregler" af Ulla Rosenkjær og Anne Lind Gleerup

Uddrag

Notater til erstatning s. 47-81
Erstatning generelt:
Der er altid to parter, skadevolder(person der får skylden) og skadelidte(den det går ud over).
Et erstatningskrav opstår ved, at skadevolder, gør skade på en person(personskade) eller ting(tingskade). Den skadelidte, får et krav(erstatningskrav) på skadevolderen, om personen skal dække det tab der er lidt.
Det er ikke alle skader som kan erstattes, der er en forudsætning på, at skaden skal opfylde alle erstatningsbetingelserne, hvis blot én ikke er opfyldt, skal der ikke betales erstatning.
Erstatningsbetingelserne
I DK har vi en hovedregel der lyder ”man er kun ansvarlig for sine egne handlinger eller undladelser”
• Der skal foreligge et ansvarsgrundlag – Culpa eller objektiv ansvar
• Den skete skade skal have medført et tab, der kan opgøres i penge – økonomisk tab
• Skadevolderens handling skal være årsag til skaden – kausalitet... Køb adgang for at læse mere

erstatning og erstatningsbetingelser | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.