Transportbane - Matematik projekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

  • HTX 3. år
  • Matematik A
  • 12
  • 9
  • 2218
  • PDF

Rapport: Transportbane - Matematik projekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

Dette er en besvarelse af projektet "Transportbane", fra Matematik HTX, fra bogen "Teknisk Matematik".

Opgaven indeholder udover svar, også grundig gennemgang af brugen af differentialeregning og beviser for brugte formler.

Lærers kommentar

Rigtig godt projekt.

Indhold

Opgaven besvarer følgende spørgsmål

a) Af hensyn til banelegemets holdbarhed er det vigtigt, at der er glatte overgange fra en kurvedel til en anden. Bestem med denne baggrund regneforskriften for den parabelformede del udtrykt ved g(x).

b) Erfaringer fra tilsvarende transportbaner viser, at der bliver et stort slid på skinnebelægningen, hvor skinnernes hældningsvinkel er beliggende mellem 0 og 45 grader med x-aksens positive retning.
Beregn på hvilke strækninger (0 < x < 32 meter) skinnebelægningen skal forstærkes for at undgå nævnte slid.

Uddrag

Projektet tilhører emnet differentialregning, der handler meget om funktioner, og hældninger i bestemte punkter, på bestemte grafer. I mit teori vil jeg komme nærmere ind omkring hvad differentialregning er, hvad differentialkvotienten er, og hvordan man udregner den. Så vil jeg komme ind omkring hvad differentiabilitet og kontinuitet er. Så vil jeg vise nogle beviser omkring differentiation af produkt, sum og heltal pontens funktion. Opgaven i sig selv består af 2 dele, i den første del, skal man bestemme forskriften for den parabel, der laver en glidende overgang ind i selve transportbanen. I anden del skal man udregne på hvilke strækninger at transportbanen skal forstærkes... Køb adgang for at læse mere

Transportbane - Matematik projekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

[1]
Bedømmelser
  • 20-03-2014
    Godt projekt! Gav mig en masse at komme videre med, så jeg selv kunne lave opgaven.