Tidevand og diger - Matematikprojekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

 • HTX 2. år
 • Matematik A
 • 12
 • 17
 • 3528
 • PDF

Tidevand og diger - Matematikprojekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

Dette er en besvarelse af projektet "Diger og Tidevand", fra Matematik HTX, fra bogen "Teknisk Matematik".

Lærers kommentar

God opgave med korrekte beregninger, flotte figure/modeller og ikke mindst flot sprog. Jeg ville dog gerne have set en lidt mere detaljeret beskrivelse af harmoniske svingninger.

Studienets kommentar

Opgaven er meget intuitiv og alle beregninger er forklaret eller overskueliggjort ved hjælp af figurer.

Indhold

Opgaven besvarer følgende spørgsmål:

a) Idet x-aksen symboliserer bundlinjen, skal du bestemme, hvor hoj vandstanden må væ-
re, for havet løber over diget.

b) Diget skal have en længde på 100 meter, og du kan regne med, at endefladerne er pa-
rallelle og lodrette.Du skal bestemme rumfanget af den materialemængde, der medgår til bygning af diget.

c) Du skal beskrive og begrunde, hvilken type matematisk funktion der kan tilfredsstille
de ovennævnte målinger.

d) Du skal bestemme en forskrift for en funktion, der tilnærmelsesvis kan tilfredsstille må-
lingerne.

e) Du skal med udgangspunkt i forskriften bestemme tidspunkterne for henholdsvis høj-
vande og lavvande.

f) Du skal med udgangspunkt i forskriften bestemme det tidsinterval, hvor vandet hen-
holdsvis løber over og trækker sig tilbage fra digetoppen.

g) Hastigheden, hvormed vanddybden ændrer sig, varierer hele tiden.
Du skal med udgangspunkt i forskriften bestemme de tidspunkter, hvor hastighedsæn-
dringen af vanddybden er størst.

Uddrag

Diger er en måde at holde tidevand ude. Tidevand er et problem overalt i verden, hvor man har geografisk lavtliggende arealer. I bl.a. Holland ligger omkring 38 % af ligger under vandets overflade, heraf er ca. 20 % holdt tørt ved opdæmning o. lign . Hollands areal (40.844km2) er en smule mindre end Danmarks (ca. 43.000km2), men samtidig bor der omkring tre gange så mange mennesker, hvilket gør Holland til et af de mest tætbefolkede lande. Derfor er mange mennesker afhængige af at holde naturens kræfter ude, hvis de vil bevare det nuværende areal af landet... Køb adgang for at læse mere

Tidevand og diger - Matematikprojekt fra "Teknisk Matematik" på HTX

[2]
Bedømmelser
 • 02-04-2014
  Det er en super opgave. du formår at skrive alt ned, hvad du laver så man selv kan finde hvor man er i sin egen opgave. men som altid i en andes opgave skal man være omhyggelig med at kigge efter, hvad der eventuelt kan være fejl, for det er der nogle få steder. Men ellers har den været en super hjælp :D
 • 19-01-2020
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Der kunne sagtens have været lidt mere forklaring i opgaverne. Især i de sidste opgaver, D,E,F og G var det lidt svært at gennemskue hvad der blev gjort.