HTX-projekt: Livsstil og Sundhed (Projektuge)

  • HTX 1. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 14
  • 2480
  • PDF

HTX-projekt: Livsstil og Sundhed (Projektuge)

Problemformulering:

Den gennemsnitlige BMI er siden 1987 gået markant i vejret blandt unge mellem 16-24 år. Dette er et stort problem, da der er mange følgesygdomme som skyldes overvægt og fedme.

-Hvordan får man unge mennesker, som bruger det meste af deres tid foran TV, computer og spil platforme, til at røre sig mere, så vi kan forebygge den høje BMI?

-Hvad skyldes denne pludselige markante stigning?

-Hvilke vedtag kan der laves for at bremse denne stigning?

-Hvorfor rører folk sig ikke lige så meget som før 1987?

-Kan unge selv tage initiativet til at få dyrket motion eller skal man til at give unge et vink med en vognstang hvis sundhedsplejersker eller læger oplever en stigning i deres BMI?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 3
Kapitel 1 4
Direkte udgifter 5
Indirekte udgifter 6
Samfundsmæssige omkostninger 7
Livsstil 7
Hvad skal der gøres? 8
Biologidel 9
Nye sportsgrene 10
Eksempel 11
Motion/Sundhedsprogrammer 12
True Virtual Reality Game 13

Uddrag

Vi er en gruppe på 4 HTX elever, der har fået til opgave at finde nogle metoder, der kan resultere i at unge og voksne får en sundere livsstil. I løbet af arbejdsforløbet i projektet ”Motion & livsstil”, vil vi komme ind på:
-Årsager til fedme.
-Gratis lokal sportgrene.
-Virtuel Reality spil.
-Nye sportsgrene.
-Motions/sunhedsprogrammer.

Som vi alle allerede ved så er fedme og overvægt et katastrofalt problem i vores samfund. Hvis man har et BMI-tal på over 25, så er man allerede godt på vej til at blive overvægtig. Overvægt og fedme giver først og fremmest anledning til en række psykiske problemer, som fx mindreværdsfølelse. Dertil kommer en række fysiske konsekvenser som fx åndenød, problemer med hygiejne og smerter i mange dele af kroppen. I værste tilfælde kan der forekomme øget risiko for blodpropper, kræft og diabetes.

Disse idéer som vi vil arbejde med i vores projektuge, vil have effekten til at mindske risikoen for dårlig kondital og en række psykiske samt fysiske problemer. Idéerne alene vil naturligvis ikke have egenskaberne til at forhindre fedme og overvægt, men en sund kostplan vil give ”sunde” resultater.

Fedme og livsstilssygdomme er et stort problem i Danmark og de sidste par år har regeringen haft fokus på, at hjælpe overvægtige med at komme ned i vægt, ved forslag om at sætte afgiften og momsen op på usunde fødevarer, cigaretter og andre usunde/skadelige ting og sænke den på sunde fødevarer varer, fordi livsstilssygdomme og fedme, hver eneste år koster samfundet milliarder af kroner.
Grunden til at livsstilssygdomme og fedme er sådan et stort problem, er fordi at folk med disse sygdomme, tit er syge og ikke kan arbejde, faktisk er ... Køb adgang for at læse mere

HTX-projekt: Livsstil og Sundhed (Projektuge)

[1]
Bedømmelser
  • 15-09-2011
    I loooove it! sÅÅÅÅ DEJLIGT MED FOLK DER KAN LAVE GODE OPGAVER!