SRO om kræfter og bevægelse

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 24
  • 2991
  • Word2007

SRO om kræfter og bevægelse

SRO i Matematik A og Fysik A om kræfter og bevægelse.

Indledning/opgaveformulering
I denne opgave har jeg valgt at skrive om bevægelse og kræfter inden for fagene matematik og fysik. Under dette emne har jeg valgt en problemformulering, hvor jeg vil forklare hvad der menes med hastighed og acceleration og gøre rede for formlerne v(t) = s'(t) og a(t) = v'(t).
Jeg vil med et forsøg bevise, at et lod falder frit og udfører en bevægelse med en konstant acceleration. Jeg vil derefter udlede bevægelsesligningerne for bevægelse med en konstant acceleration. Jeg vil give eksempler på hvordan disse formler bruges.
I forsøget vil jeg kun gå i dybden med forsøg 1.1, da det ellers vil blive for uoverskueligt med tabeller fra ni andre forsøg. Resultaterne fra de resterende ni forsøg vil blive vedlagt som bilag.

Studienets kommentar

Abstract mangler

Indhold

Indledning side 3

Forklaring af hastighed og redegørelse af formel: v(t) = s'(t) side 4

Forklaring af acceleration og redegørelse af formel: a(t) = v'(t) side 5

Tyngdekraft side 6

Forsøg side 6-10

De tre bevægelsesligninger udledes side 10-12

Eksempler på brugen af de tre bevægelsesligninger side 13-15

Hovedkonklusion side 16

Bilag 1 side 17

Bilag 2 side 18

Bilag 3 side 19-20

Bilag 4 side 21-22

Bilag 5 side 23

Litteraturliste side 24

Uddrag

Hastighed ved en jævn bevægelse er lige lange tidsrum hvor der tillægges lige lange strækninger. Hastighed er kort sagt, strækning pr. tid.
Eksempel
En person bevæger sig 15 meter på 10 sek.
Man finder personens hastighed ved at anvende formlen:
= 1,5m/s
Dvs. personen bevæger sig med en hastighed på 1,5m/s
Man kan generalisere hastighed ved at redegøre for formlen v(t) = s'(t)
Eksempel
Hvis en bil kører en strækning, så vil det ikke være en jævn bevægelse, men tager man en lille del af strækningen, vil tiden være lille, og her kan man altid gå ud fra, at bevægelsen er jævn. Den lille tid bliver betegnet som t. Tiden der går inden den lille strækning betegnes som t. Strækningen indtil det lille stykke betegnes som s(t). Strækningen for hele stykket inkl. det lille stykke betegnes som s(t+ t)... Køb adgang for at læse mere

SRO om kræfter og bevægelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.