Global opvarmning på Grønland | AT

 • STX 2.g
 • AT (Engelsk A, Naturgeografi B)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1598
 • Word2003

Global opvarmning på Grønland | AT

AT-4 synopsis i Engelsk A og Naturgeografi B om klimaforandringer. Der er taget udgangspunkt i Grønland.

Problemformulering

Der ønskes en redegørelse for de aktuelle klimaforandringer og deres påvirkning af miljøet ved inddragelse af selvvalgte cases. Politiske eller økonomiske teorier skal anvendes til at belyse de samfundsfaglige problemer ved det valgte eksempel. Endvidere ønskes en analyse af to artiklers fremstilling af én af jeres cases vedrørende klimaforandringer. Endelig ønskes en diskussion af diverse løsningsforslag, hvor I valgfrit fokuserer på forskellige problematikker.

Præsentation af de væsentligste problemstillinger:
1. Redegørelse for teorier omkring global opvarmning
2. Analyse af hvordan den globale opvarmning påvirker Grønland.
3. Bruge politiske og økonomiske teorier til at belyse samfundsfaglige problemer grundet global opvarmning.
4. Analysere to artikler som omhandler klimaændringerne på Grønland
5. Diskutere forskellige løsningsmuligheder og deres konsekvenser.

Studienets kommentar

Synopsen mangler en indledning.

Indhold

Problemformulering
Præsentation af de væsentligste problemstillinger
Empiri, teorier og metoder:
Delkonklusioner
En sammenfattende konklusion
Litteraturliste
Perspektivering til tidligere AT-projekter

Uddrag

De væsentligste delkonklusioner:
Ad 1. Klimaproblemerne bliver et større og større problem i verdenen. Der er forskellige teorier, men de fleste er enige om, at CO2 er med til at påvirke klimaet.
Drivhuseffekten er en af teorierne for den globale opvarmning. Den nuværende planetære albedo er 31 %, men vil blive lavere og lavere pga. positiv feedback.
En anden teori er solpletter, som er mørke områder på solen, som udsender elektromagnetiske udladninger, der er med til at danne solens magnetfelt. Høj solpletaktivitet giver temperaturstigninger, hvilket kan forklare de nuværende temperaturstigninger.

Ad 2. Grønland er et af de steder, konsekvenserne af global opvarmning har vist sig.
Isen smelter meget hurtigere end forventet. Det giver store problemer for fangerne på Grønland. De bruger isen som transport, men pga. global opvarmning er isen usikker.
90 % af Grønlands erhverv er fiskeri. Grønland bliver nødt til at afløse fiskeriindustrien med ... Køb adgang for at læse mere

Global opvarmning på Grønland | AT

[11]
Bedømmelser
 • 18-10-2009
  Fin, men syntes der mangler lidt bilag.
 • 02-06-2010
  God hjælp og inspiration
 • 17-09-2013
  meget fint og kunne bruge det
 • 23-08-2010
  Den er okay men ikke noget specielt. tag heller noget andet