Kemi A STX 30. maj 2011

Se flere bedømmelser 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 (31 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Kemi A

Karakter

12

Antal sider

1

Antal ord

15

Filformat

Komprimeret

Vejledende besvarelse: Kemi A STX 30. maj 2011

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlig kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 30. maj 2011.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Indhold
Opgave 1: Røde bade
a. Beregn hvor stort et volumen 0,194 M kaliumpermanganatopløsning, der skal anvendes.
b. Argumenter for, at reaktionen er en redoxreaktion.
c. Beregn ligevægtskonstanten ved 25 °C ud fra termodynamiske data.

Opgave 2: Duften af champignon
a. Argumenter for, at oct-1-en-3-ol findes i to stereoisomere former.
b. Bestem den empiriske formel for A
c. Argumenter for en sandsynlig struktur for A.
d. Angiv en mulig struktur for B. Argumenter ud fra IR-spektrets karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt evt. bilag 1.

Opgave 3: Pravastatin
a. Forklar, at Pravastatin affarver bromvand, og angiv reaktionstype.
b. Marker de funktionelle grupper i molekylet, og angiv, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt bilag 2.
c. Færdiggør reaktionsskemaet. Angiv strukturen af det stof, der frigøres, og navngiv det. Benyt bilag 2.
d. Bestem reaktionsordenen med hensyn til pravastatin. Angiv funktionsudtrykket for koncentrationen af pravastatin som funktion af tiden.
e. Bestem halveringstiden for hydrolyse af pravastatin ved 400 K.
f. Argumenter for, at fordelingsforholdet for pravastatin er meget mindre end fordelingsforholdet for simvastatin. Inddrag såvel stoffernes struktur som vandfasens pH i argumentationen.

Opgave 4: Saccharin
a. Bestem saccharins molare masse.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen i den mættede vandige opløsning af saccharin.
c. Beregn pH i opløsningen ved 25 °C.
d. Beregn, hvor stor en procentdel af saccharin, der findes på baseform i mavevæske med pH 1,5 ved 25 °C.
e. Beregn indholdet af sødestof i én tablet, angivet i mg saccharin.

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.