STX Kemi A Eksamen 30. maj 2011 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 13
 • 1449
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 30. maj 2011 - Vejledende besvarelse

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlig kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 30. maj 2011.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Indhold

Opgave 1: Røde bade

a. Beregn hvor stort et volumen 0,194 M kaliumpermanganatopløsning, der skal anvendes.
b. Argumenter for, at reaktionen er en redoxreaktion.
c. Beregn ligevægtskonstanten ved 25 °C ud fra termodynamiske data.

Opgave 2: Duften af champignon

a. Argumenter for, at oct-1-en-3-ol findes i to stereoisomere former.
b. Bestem den empiriske formel for A.
c. Argumenter for en sandsynlig struktur for A.
d. Angiv en mulig struktur for B. Argumenter ud fra IR-spektrets karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt evt. bilag 1.

Opgave 3: Pravastatin

a. Forklar, at Pravastatin affarver bromvand, og angiv reaktionstype.
b. Marker de funktionelle grupper i molekylet, og angiv, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt bilag 2.
c. Færdiggør reaktionsskemaet. Angiv strukturen af det stof, der frigøres, og navngiv det. Benyt bilag 2.
d. Bestem reaktionsordenen med hensyn til pravastatin. Angiv funktionsudtrykket for koncentrationen af pravastatin som funktion af tiden.
e. Bestem halveringstiden for hydrolyse af pravastatin ved 400 K.
f. Argumenter for, at fordelingsforholdet for pravastatin er meget mindre end fordelingsforholdet for simvastatin. Inddrag såvel stoffernes struktur som vandfasens pH i argumentationen.

Opgave 4: Saccharin

a. Bestem saccharins molare masse.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen i den mættede vandige opløsning af saccharin.
c. Beregn pH i opløsningen ved 25 °C.
d. Beregn, hvor stor en procentdel af saccharin, der findes på baseform i mavevæske med pH 1,5 ved 25 °C.
e. Beregn indholdet af sødestof i én tablet, angivet i mg saccharin.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.c i eksamenssættet.

Først opstilles de forskellige argumenter for forskellige grupper:
• De 2 test (Tollens reagens og Fehlings væske) viser at stof A må indeholde en aldehyd.
• Vi har fået opgivet at der er en syre.
Ud over det ved vi:
• Der må være sket en omstrukturering inden kløvning da vi ser at dobbeltbindingen er rokeret og at der sidder en OH. Det er formentlig O'et fra det reaktive peroxid (O bundet til O). Dette har gjort det muligt at danne aldehyden.
• Resten af strukturen er formentligt uændret da her er gjort rede for alle oxygener og atomantallet passer med at vi fratrækker oct-1-en-ol fra reaktionsproduktet af reaktion I.
Ud fra ovenstående må man gå ud fra at molekyleformlen passer med den empiriske formel da der er gjort rede for... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 30. maj 2011 - Vejledende besvarelse

[31]
Bedømmelser
 • 14-08-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Overskuelige opgaveløsninger, og gode forklaringer. God hjælp at hente hvis man vil have en strukturet opgavebesvarelse af kemiopgaver.
 • 04-01-2014
  Nogen der kan give en forklaring på formlen brugt i 4.e? Ellers ok. I saccharin opgaven bruges dog nogle tunge løsninger, som findes lettere.
 • 03-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god hjælp! Den var brugbar
 • 04-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god hjælp til egen opgave

Materialer relateret til STX Kemi A Eksamen 30. maj 2011 - Vejledende besvarelse.