STX Kemi A Eksamen 18. maj 2011 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 13
 • 1397
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 18. maj 2011 - Vejledende besvarelse

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlig kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 18. maj 2011.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Indhold

Opgave 1: Feromoner

a. Forklar, hvorfor barkbilleferomonet affarver bromvand.
b. Bestem carboxylsyrens molekylformel.
c. Angiv to mulige strukturformler for carboxylsyren. Den ene skal være optisk aktiv, mens den anden skal være optisk inaktiv. Navngiv stofferne.
d. Bestem duftstoffets struktur. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre. Benyt eventuelt bilag 1.

Opgave 2: Fremstilling af jern

a. Begrund, at reaktion I er en redoxreaktion.
b. Beregn ΔH° for reaktion I. Kommenter resultatet.
c. Beregn den laveste temperatur, som reaktion I vil forløbe spontant ved i standardtilstanden.
d. Begrund, i hvilken retning reaktion I vil forløbe mod ligevægt ved 800 K.
e. Beregn partialtrykkene af vanddamp og af dihydrogen, når ligevægten har indstillet sig ved 800 K.

Opgave 3: Nedbrydning af et kunstigt sødemiddel

a. Beregn massen af aspartam, der skal afvejes
b. Beregn pH i opløsning A.
c. Vis, at nedbrydningen af aspartam er af første orden med hensyn til aspartam. Beregn, hvor lang tid der går, før aspartamindholdet er blevet halveret.
d. Bestem, hvor stor en del af citronsyren der findes som citrat i pufferopløsningen ved pH 7,0. Benyt evt. bilag 2
e. Hvor stort et volumen 1,0 M saltsyre skal der tilsættes opløsning A, for at pH bliver 7,0?

Opgave 4: Phenylhydraziner i champignon

a. Vis, at molekylformlen for agaritin er C12H17N3O4. Benyt bilag 3.
b. Angiv reaktionstype for omdannelsen af A til agaritin.
c. Argumenter for, om vand eller heptan er mest velegnet til at udtrække agaritin fra champignon.
d. Beregn indholdet af agaritin i champignon. Resultatet skal angives i mg/kg champignon.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 4.d.


Først udregnes massen af agaritin i prøven ud fra plottet i figur 2:
Arealtallet=3,48∙(10)^5 ng^(-1)∙m_agaritin+2,04∙(10)^4

m_agaritin=(Arealtallet-2,04∙(10)^4)/(3,48∙(10)^5 ng^(-1) )
Arealtallet opgivet på figur 1 til: 1,23∙〖10〗^6
Arealtallet indsættes:
m_agaritin=(1,23∙(10)^6-2,04∙(10)^4)/(3,48∙(10)^5 ng^(-1) )
m_agaritin=3,48 ng=3,48∙(10)^(-6) mg
Da vores resultat er for en opløsning på 25μL og vi i original opløsningen havde 100 mL regnes tilbage:
(3,48∙(10)^(-6) mg)/(25∙(10)^(-3) mL)∙100mL=0,01392mg
Nu er vores resultat massen af agaritin i 100 mg champignon det skal omregnes til mg pr. kg champignon. Det gøres ved at gange med en faktor... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 18. maj 2011 - Vejledende besvarelse

[48]
Bedømmelser
 • 01-05-2012
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Opgaven er perfekt! Kan sagtens bruges :)
 • 07-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave.....
 • 04-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Super gode besvarelser
 • 06-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God hjælp til at komme i gang eller videre i en opgave.

Materialer relateret til STX Kemi A Eksamen 18. maj 2011 - Vejledende besvarelse.