SSO om Narcissisme i Psykologi C

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi C)
  • 10
  • 20
  • 6039
  • PDF

SSO om Narcissisme i Psykologi C

En SSO om Narcissisme. Der indeholder:

- Myten om Narkissos
- Det nye og det gamel narcissisme begreb
- De forskellige former for narcissisme
- Narcissisme som historisk begreb
- Narcissisme som alment menneskeligt begreb
- Narcissisme som dominerende social karakter
- Evt. udviklingsårsager

Problemformulering:
"Der ønskes en undersøgelse og diskussion af narcissismen, hvad angår fremtrædelsesformer, årsagsforhold og sociale aspekter. I forlængelse heraf tænkes den narcissistiske personlighedstype sammenlignet med andre former for lidelser eller personlighedsforstyrrelser, ligesom det tænkes diskuteret om narcissistens træk kan beskrives som entydigt negativt.
Slutteligt ønskes foretaget en vurdering af, hvorvidt den narcissistiske personlighedstype er hyppigere nu end tidligere, og i hvor stort omfang den vil vise sig fremover."

Elevens kommentar

Kommentaren til opgaven fra censors side var at opgaven havde for korte konklusioner, men ellers var opgaven god.

Indhold

Abstrakt s. 3
Problemformulering s.4
Indledning s.4
Hvad er narcissisme?
Myten om Narkissos s.5
Det første narcissisme begreb s.5-6
Det nye narcissisme begreb s.6
Yderligere om udviklingsårsager s.6-7
Narcissistiske træk s.7-8
Forskellige former for narcissisme s.8
Narcissisme i forhold til andre psykiske lidelser
Fallisk-narcissistisk karakter s.9
Narcissistisk karakter s.9
Borderline-personlighed s.9-10
Den psykopatiske personlighed s.10-11
Den paranoide personlighed s.12
Narcissisme som et kulturelt fænomen
Narcissisme set fra et historisk perspektiv s.12
Narcissisme som alment menneskeligt s.13-14
Tegn på narcissisme som den dominerende socialkarakter s.14-15
Mulige grunde til den eventuelle narcissisme i samfundet s.15-17
Diskussion
Er det forældrenes fejl når barnet bliver narcissist? s.17
Er narcissistiske træk entydigt negative? s.17
Kan der være tale om en mere narcissistisk socialkarakter nu end tidligere? s.18
Hvor stort et omfang vil vi se narcissister fremover? s.18
Konklusion s.19
Noter s.20
Litteraturliste s.21

Uddrag

Indledning
Oprindeligt stammer ordet narcissisme fra en gammel myte om den græske yngling Narkissos, der blev så forelsket i sit eget spejlbillede, at han glemte alt omkring sig og hentærede til døden. Man begyndte dog først for alvor at analysere myten og bruge begrebet narcissisme i slutningen af 1800-tallet. Den første der brugte narcissismebegrebet i videnskabelige sammenhænge, var en mand ved navn Paul Näcke fra 1898. Han syntes at se en sammenhæng mellem en mandlig autoerotiker (onanist) og narcissisme. Året efter brugte Henry Havelock Ellis, i en undersøgelse af kvinder betaget af deres eget spejlbillede, begrebet narcissisme som et psykologisk begreb for første gang. Senere blev begrebet en del af den psykoanalytiske litteratur, men begrebet blev først for alvor gennemarbejdet, da Freud analyserede Narkissos myten og skrev artiklen >>Om indførelse af begrebet narcissisme<< i 1914. Freuds teorier omkring narcissisme var pionerarbejde, og selv blev han aldrig rigtig helt tilfreds med dem. Til en samtidig kollega skrev han: ”narcissisme havde en svær fødsel og bærer alle de deformationer, en sådan medfører. Jeg ærgrer mig over dens utilstrækkelighed”. 1 Freud var ikke den eneste der var kritisk over for sine teorier; de blev debatteret i stor stil af de nyere teoretikere. Diskussion toppede i 1980'erne, hvor man specielt var uenig om hvorvidt man kunne snakke om en ny narcissistisk socialkarakter. Denne diskussion vil jeg undersøge nærmere, og selv tage del i.

Hvad er narcissisme?

Myten om Narkissos
Som før nævnt stammer begrebet narcissisme fra myten om den græske yngling Narkissos. Narkissos var en smuk ung mand som mange nymfer forelskede sig i. En nymfe ved navn Ekko, som var blevet berøvet talens brug og kun kunne gentage de sidste ord af de sætninger hun hørte, blev inderligt forelsket i Narkissos. Men Narkissos afviser hende, og hun dør af hjertesorg. En dag .... Køb adgang for at læse mere

SSO om Narcissisme i Psykologi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.