Fysik: Rapport om Optik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • Ingen givet
  • 8
  • 2301
  • PDF

Fysik: Rapport om Optik

I denne rapport i fysik om optik var der tre underøvelser.
1. Brydningsloven: Her var formålet netop at eftervise brydningsloven.
2. Linseformlen: Her var formålet tilsvarende at eftervise linseformlen.
3. Brændpunkt for parabolsk spejl: Her var formålet at bestemme brændpunktet for et parabolsk spejl
Rapporten er derfor inddelt i 3 mindre rapporter. Til sidst vil der være en samlet konklusion.

Vi bruger plexiglas i vores undersøgelse af brydningsloven og sammenligner plexiglassets brydningsindeks med tabelværdien.

Indhold

Brydningsloven
- Teori
- Materialer
- Udførelse
- Data og beregninger
- Usikkerhed
- Fejlkilder
- Diskussion
Linseformlen
- Teori
- Materialer
- Udførelse
- Data og beregninger
- Usikkerhed
- Fejlkilder
- Diskussion
Brændpunkt for parabolsk spejl
- Teori
- Materialer
- Udførelse
- Data og beregninger
- Usikkerhed
- Fejlkilder
- Diskussion

Uddrag

Udførelse af Brydningsloven:
Millimeterpapiret blev placeret på pappet, og oven på millimeterpapiret placerede vi det rektangulære plexiglas således at det lå parallelt med førsteaksen. En knappenål blev sat i centrum af cirklen. Herefter placerede vi en knappenål et tilfældigt sted på den øverste del af cirkelperiferien. Fra den modsatte side af cirklen kiggede vi nu igennem plexiglasset og placerede en tredje knappenål på den nederste del af cirkelperiferien, således at de nu tre knappenåle stod på en lige linje når man kiggede igennem plexiglasset. Plexiglasset blev fjernet og vi tegnede streger der skulle angive indfaldsvinklen og brydningsvinklen. (jf. bilag 1)
Forsøget blev udført i alt 5 gange, så vi havde 5 forskellige resultater.

Udførelse af Linseformlen:
Først skulle vi bestemme linsens brændvidde. Dette blev gjort ved at vi rettede linsen mod døren, som var en fjern lysende genstand. På denne måde blev b målt til at være 4½ cm. (Udregningerne vises senere).
Herefter tændte vi stearinlyset og afstanden fra skærmen til linsen blev indstillet således at der fremkom et skarpt, omvendt billede af lyset flamme på selve skærmen. Afstanden fra skærm til linse og fra linse til lys blev nu målt og noteret. Herefter rykkede vi på lys og linse således at vi på ny fik et skarpt billede af den omvendte flamme, men afstanden mellem linse og lys, og linse og skærm var en anden end før. Vi målte på ny afstanden. Sådan fortsatte vi indtil vi havde i alt 6 sammenhørende værdier.

Udførelse af Brændpunkt for parabolsk spejl:
Den specielle kasse med lyskilde blev tilsluttet med max 12 V. Vi lagde et milli-meterpapir på bordet således at lysstrålerne fra kassen ramte papiret. På millimeter-papiret lagde vi et parabolsk spejl med toppunkt i punktet (0;0). Lysstrålerne blev indstillet så de ramte spejlet parallelt med parabolens y-akse. Brændpunktet blev fundet og markeret med blyant. Herefter blev parabolens indre omrids også markeret.
(se bilag 2)... Køb adgang for at læse mere

Fysik: Rapport om Optik

[1]
Bedømmelser
  • 14-11-2006
    god