Fremstilling af kobber | Kemi C

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • Ingen givet
  • 4
  • 792
  • PDF

Rapport: Fremstilling af kobber | Kemi C

Rapporten beskriver en fremstilling af kobber.

Formål
Formålet er at fremstille og finde oplysninger om kobber.

Studienets kommentar

Okay rapport. Teoriafsnittet kunne godt være mere relevant i forhold til resten af rapporten.

Indhold

Formål
Teori
Forsøgsudførelse
Forsøgsopstilling
Resultater – Efterbehandling
Konklusion
Fejlkilder

Uddrag

Forsøgsudførelse
Jeg bruger i forsøget 2g kobber(II)oxid som blandes omhyggeligt med 1g Carbon (aktivt kul) i en morter. Blandingen hældes i en porcelænsdigel, som forsynes med låg og anbringes i en trådtrekant på en trefod. Med en bunsenbrænder opvarmes det så kraftigt i mindst 5 min., at digelens bund bliver rødglødende.

Efter afkøling hældes indholdet ned i et 250mL bægerglas fyldt med ca. 200mL vand. Overskuddet af aktivt kul svømmer ovenpå. Der røres kraftigt rundt og efter bundfældning af kobber, hældes forsigtigt vandet og det aktive kul i vasken. Det vaskes med vand en gang og vandet hældes igen i vasken.
Rester af kobber(II)oxid fjernes ved at hælde 20mL 2M svovlsyre over bundfaldet i bægerglasset. Bægerglasset opvarmes til kogning på en trefod med trådnet.

Efter afkøling og flere gange vask med vand, ligger der små stykker rent kobber på bunden af glasset. Dette har jeg hældet ud på et stykke filter papir så det vil komme til at tørre.

Denne reaktion som forløber her kaldes en reduktion fordi at kobber(II)oxiden bliver reduceret til kobber og man slutter med mindre stof en man begyndte med.
Den blanding man så får er en blanding mellem kobber, ureageret kobber(II)oxid og lidt overskydende Carbon.

Det overskydende kulpulver fjernes ved flotation. Dvs. at man tager sin blanding og blander det man vand. De tunge stoffer kobber og kobber(II)oxid vil ligge sig i bunden af glasset imens at kulpulveret vil blive hvirvlet op pga. kulpulverets lave massefylde og kulpulveret kan dekanteres væk. Nu har man så en blanding mellem kobber og kobber(II)oxid. Siden at vi kun er interesseret i at have fat i kobberet,. Så derfor opløser vi vores blanding i fortyndet svovlsyre... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af kobber | Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.