SRP om Lord of the Flies i Engelsk A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
 • 10
 • 20
 • 6791
 • PDF

SRP om Lord of the Flies i Engelsk A og Psykologi B

Studieretningsprojekt (SRP) om "Fluernes Herre"/"Lord of the Flies" af William Golding i fagene Engelsk A og Psykologi B, hvor jeg undersøger magtforholdene på øen, giver personkarakteristikker af de vigtigste personer, samt en omfattende analyse og fortolkning af værket, som blandt andet inddrager relevansen af værket i nutidig sammenhæng.

Se vores analysehjælp til "Lord of the Flies".

Elevens kommentar

Jeg fik 10, og skulle opgaven have været bedre skulle jeg have haft flere psykologiske teorier indblandet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Analyse
Kort resumé
De vigtigste personers betydning for budskabet i romanen
Udvalgte tings betydning for budskabet i romanen
Magtforholdet mellem Ralph og Jack og deres respektive menneskesyn
Udviklingen i drengegruppen med henblik på roller, konformitet og gruppedynamik
Ø-samfundets sammenbrud
Gruppepsykologisk/socialpsykologisk teori i relation til romanen
Udvikling af roller
Roller og status
Socialpsykologisk relevans i nutidig sammenhæng
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I min opgave vil jeg analysere William Goldings roman “Lord of the Flies” fra 1954, først ud fra en traditionel litterær analyse og dernæst ud fra socialpsykologisk teoristof.
Jeg vil se på hvilke værdier, som de mest betydningsfulde personer i romanen står for, og hvordan Golding gør brug af symboler for at få sit budskab frem. Desuden vil jeg undersøge, hvordan primært Ralph og Jack udvikler sig som personer gennem romanen, hvordan magtkampene mellem dem opstår og ændrer sig hen ad vejen, samt hvordan disse magtkampe både influerer på, men også influeres af de øvrige drenge på øen. Til sidst vil jeg vurdere om romanen i og med, at den er skrevet for over 50 år siden, stadig har nogen relevans overhovedet.
Romanen ”Lord of the Flies” har gennem tiden været genstand for mange typer tolkninger, både religiøse og mere politisk orienterede tolkninger. Jeg har valgt en tolkning med vægt på psykologiske aspekter.

Analyse af romanen
Romanen er skrevet som en tredjepersons-fortælling. I størstedelen af bogen ligger synsvinklen hos Ralph, men skifter også nogle steder til Jack og Simon.
Romanen er en allegori, idet personerne og fremtrædende ting i romanen har en iboende symbolsk værdi og en betydning for budskabet i romanen. Naturbeskrivelserne i bogen bruges til at understrege udviklingen i ø-samfundet og stemningen blandt drengene. Beskrivelserne skifter mellem, at øen fremstår som det rene paradis til nogle meget dystre og uhyggelige beskrivelser af en rå og barsk natur.
Der optræder ingen kvindelige personer i romanen. Persongalleriet består udelukkende af drenge i en ”ufærdig”, umoden og allermest påvirkelig alder, nemlig fra 6-12 år.

Kort resumé
Romanen af William Golding ”Lord of the Flies” er en stærkt foruroligende ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Lord of the Flies i Engelsk A og Psykologi B

[8]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Rigtig god til inspiration, hvis man er ramt af en skriveblokade og mangler lidt inspiration. Jeg er enig i, at der mangler et redegørende afsnit og måske nogle flere fodnoter i analysen? :-)
 • 24-03-2023
  Givet af 3.g'er på STX
  Fine pointer, dog lidt ufyldestgørende og uden redegørende afsnit. Ikke helt nok til psykologi B i min optik.
 • 25-02-2016
  ....................
 • 26-04-2015
  Fantastisk inspiration! Karakter: 7

Materialer relateret til SRP om Lord of the Flies i Engelsk A og Psykologi B.