SRP om Gruppedynamik i engelsk og psykologi

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
 • 10
 • 22
 • 9150
 • PDF

SRP om Gruppedynamik i engelsk og psykologi

Få inspiration til at skrive en god SRP!

Opgaven er et studieretningsprojekt i Engelsk A og Psykologi B om gruppedynamik og William Goldings Lord of the Flies.

I opgaven foretages der en omfattende analyse af værket, og der kigge på magtspillet, som finder sted med et psykologisk standpunkt. Herudover inddrages Robbers Cave eksperimentet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse for gruppedynamiske begreber og eksperimenterne der understøtter teorierne 2
Indgruppe og udgruppe 2
”Robbers Cave”eksperimentet 3
Lydighed 3
Milgrams lydighedseksperiment 4
Analyse og fortolkning af Lord of the Flies 5
Personkarakterstik 5
Symbolik 9
Gruppe- og magtstruktur 10
Betydningen af tidsaspektet 13
Budskab og temaer 13
Diskussion 14

Uddrag

"1. Indledning:

Gruppedynamik er et vigtigt aspekt inden for gruppepsykologien, og det er en betegnelse for de processer, som danner grundlaget for, hvorledes en gruppe fungerer. Gruppens opståen, hierarkiet i gruppen, sammenholdet i gruppen, samspillet med andre grupper er nogle af de spørgsmål, som har relation til gruppedynamik.

I det følgende vil der bl.a. blive redegjort for to vigtige gruppepsykologiske begreber; nemlig indgruppe/udgruppe og lydighed. Disse begreber vil blive illustreret ved en gennemgang af 2 relevante eksperimenter.

Derefter vil der blive lavet en grundig analyse og fortolkning af romanen Lord of the Flies med henblik på at undersøge, hvorledes de gruppepsykologiske begreber behandles i romanen, og hvorledes de opstår blandt drengene i romanen.

Derudover foretages en kritik af de socialpsykologiske eksperimenterne og romanen, og derefter en diskussion om menneskesynet, som ligger bag romanen og eksperimenterne, er relevant for nutiden. Til sidst i opgaven vil jeg perspektivere til den britiske socialrealitiske projekt, Boys and Girls Alone, som har en mange sammenlignelige punkter med nævnte eksperimenter og med romanen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Gruppedynamik i engelsk og psykologi

[9]
Bedømmelser
 • 10-12-2010
  Flot opgave med fine forklaringer og analyse, dog kunne jeg godt savne at psykologiske teorier og analyse var koblet lidt mere sammen :)
 • 07-12-2012
  Fantastisk opgave, meget brugbar til min egen SRP- formuleringerne halter dog lidt et par steder, men ikke noget af stor betydning
 • 08-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget god inspirationsmæssigt :) Gode pointer i løbet af opgaven
 • 09-12-2011
  Godt indhold i opgaven og god fokus på de psykologiske begreber samt anvendelsen af disse i analysen.

Materialer relateret til SRP om Gruppedynamik i engelsk og psykologi.