SSO om Festen og Dogme95

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 10
  • 17
  • 4479
  • Word2003

SSO om Festen og Dogme95

SSO i Dansk A om Festen og Dogme95.

Opgaveformulering
I denne opgave vil jeg redegøre for begrebet Dogme 95. Herunder hvordan begrebet opstod, samt en gennemgang af manifestet og kyskhedsløftet og derved anskueliggøre dets virke i praksis, ved at se på dogmeprincippet i Festen. Derudover vil begrebet ”den naturlige historie” også blive forklaret.

Herefter vil der følge et kort resumé af handlingen i Festen, som startskud til en mere dybdegående analyse med udgangspunkt i hovedpersonen Christian, og hans udvikling med kampen for at få afsløret incesthistorien. Der vil blive refereret til festens manuskript.

Hvor paradoksalt det end må forekomme, da denne model normalt benyttes i analyser af mere forudsigelige produktioner og netop er Dogmens fjende, vil jeg alligevel i denne forbindelse sætte Christian ind i aktantmodellen, for at blive klogere på, hvad der er hans mål, og hvem der er hans hjælpere.

Jeg vil afslutningsvis perspektivere Christian til Kresten fra Mifunes Sidste Sang, og diskutere parallellerne mellem deres roller som hjemvendte sønner.

Indhold

1 Indledning 2
2 Dogme 95 3
2.1 Manifestet 4
2.2 Kyskhedsløftet 4
2.3 Den naturlige historie 7
3 Festen 8
3.1 Resume 8
3.2 Dogme 95 i Festen 8
3.3 Christian 9
3.3.1 Den fortabte søn vender hjem 9
3.3.2 Kampene kæmpes – Modstandere og hjælpere 11
3.3.3 Løsrevet fra traumer 13
3.4 Diskussion og perspektivering til Mifunes Sidste Sang 14
4 Konklusion 15
5 Summary 16
6 Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Jeg husker tydeligt mit første møde med dogmefilm. Det undrede mig, at man valgte at lave en film med ”grimt og grumset billede”. I dag er det MTV kulturen, der dominerer med dens dertilhørende Hollywoodfilm kultur. At se en dogmefilm kan føles som en tilbagegang til en tid, hvor man simpelthen ikke kendte til andet. Men Dogmefilmen har alligevel synliggjort sig i den danske filmkultur. Man kan sige det sådan, at jeg har et såkaldt had-kærligheds forhold til stilen. Har jeg mine kritiske og firkantede briller på, kan jeg stadig kun se den amatøragtige stil, der henleder tanken til en dårlig hjemmevideo. Men dykker man dybere ned, kan man finde gode historier og skuespil i en klasse for sig og ikke mindst spektakulære film med æstetikken i højsædet. Det der fascinerer mig er, at det begrænsede og enkle kan føre til den største nuancerede udfoldelse. Festen med dens gennemsigtighed er en god pendant til de til tider smagsløse dramaer, jeg har været vidne til.

2 Dogme 95
Lars von Trier (Herefter omtalt som Trier) inviteres i 1995 til filmkonference i Paris. En konference som omhandler filmens fremtid. Trier tager af sted og beder om taletid. Han fortæller, at han kommer på vegne af en gruppe kaldet: Dogme 95. Efterfølgende læser han gruppens manifest op, hvorefter han kaster røde flyverblade ud i salen, og forlader konferencen. Pressen kæmper om at få Trier til at kommentere optrinnet, men han fastholder, at der er sagt, hvad der skal siges, og at manifestet ikke er til at diskutere.
Dogme 95 består af et manifest og et kyskhedsløfte formuleret af Trier og Thomas Vinterberg (herefter omtalt som Vinterberg). Kyskhedsløftet er et nøje udformet regelsæt på 10 regler for, hvordan man ifølge Dogme skal og må lave film... Køb adgang for at læse mere

SSO om Festen og Dogme95

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.