SOP om Falck A/S i Afsætning A og Markedskommunikation C

SOP om Falck A/S i Afsætning A og Markedskommunikation C

SOP om Falck A/S, skrevet i fagene Afsætning A og Markedskommunikation C.

I opgaven kigger jeg på virksomhedens udvikling, og hvordan Falck arbejder som virksomhed i de fire forretningsområder, redning, assistance, healthcare og træning.

I opgaven indgår derefter Porters Five Forces, samt en vurdering af mulige fremtidige trusler for Falck.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
English abstract 4
Indledning 5
Virksomhedsbeskrivelse af Falck 6
Falcks udvikling igennem årene 8
Falcks identitet 10
Maslows behovspyramide 10
Branding 12
USP - Promotionsstrategi 13
Porters Five Forces 14
Truslen fra udbydere af substituerende produkter 16
Mulige trusler for Falck 17
Konklusion 20
Bilag 22
Bilag 1 Horisontal integration 22
Bilag 2 Maslows behovspyramide 23
Bilag 3 Pull-strategi 24
Bilag 4 Porters five forces 25
Bilag 5 Indtrængningsbarrierer 26
Bilag 6 Konkurrentanalyse 27
Bilag 7 Konkurrenceformer 31
Litteratur og kildefortegnelse 32
Kildehenvisninger og slutnoter 33

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive opgave om Falck A/S, da virksomheden har gennemgået forholdsvis mange centrale og aktuelle begivenheder i løbet af årene, som jeg synes er spændende at belyse og diskutere. Jeg har valgt kun at fokuseret på selve redningsdelen (ambulancekørsel) i virksomheden Falck.

I starten prøvede Falck at gøre virksomheden bedre og bedre, og med tiden er det blevet et 100 % professionel firma.

Falck har gennem sin mangeårige levetid fået oparbejdet en veletableret og solid virksomhed. Siden stiftelsen i 1906 har korpset forsøgt at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer. ”Vi kan desværre ikke forhindre alle uheld, men med viden og omtanke kan vi undgå meget.”

Falck har gennem deres levetid oparbejdet viden og erfaringer, som har været med til at skabe deres identitet. Deres klare mission med redningskorpset var fra start at skabe trygge rammer for kunden.

Det er derfor interessant at se på, om Falck virkeliggør afdækningen af disse rammer for kunderne, da Falck opererer inden for et humanitært område, hvor arbejdet til tider kan handle om liv eller død."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Falck A/S i Afsætning A og Markedskommunikation C

[1]
Bedømmelser
  • 08-12-2011
    Givet af HHX-elev på 3. år
    .......................................

Materialer relateret til SOP om Falck A/S i Afsætning A og Markedskommunikation C.