Erstatning uden for kontraktforhold 45-67 | Noter

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • Ingen givet
  • 5
  • 526
  • Word2007

Erstatning uden for kontraktforhold 45-67 | Noter

Noter til kapitel 5 om erstatning uden for kontraktforhold 45-67 i bogen "Grundbog i Erhvervsret".

Uddrag

Erstatning!

Fire Forhold der skal være opfyldt
1. Ansvarsgrundlag: Culpa, objektiv ansvar
2. Økonomisk tab
3. Kausalitet (årsagssammenhæng)
4. Adækvans (påregnelighed)

Ansvarsgrundlag; Culpareglen
- Handling/undladelse
- Bevisbyrde
- Skyldsspørgsmål:
- Bonus Pater Familias

* Hændeligt (kan ikke forudses)
* Simpel uagtsomhed
* Grov uagtsomhed
* Forsætligt
Disse tre høre ind under Culpa reglen

Nytte- kontra skade- evne
- Skadevolders ansvars kan nedsættes/undgås

Variant af Culpa
Børns erstatningsansvar: Ny lov pr. Juli 2009;

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for... Køb adgang for at læse mere

Erstatning uden for kontraktforhold 45-67 | Noter

[1]
Bedømmelser
  • 06-06-2012
    fin nok, kunne godt være mere uddybende.