Isolering - Eksamensprojekt i fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 12
 • 25
 • 3385
 • PDF

Isolering - Eksamensprojekt i fysik

Jeg undersøger isolering i mit eksamensprojekt i fysik. I opgaven sammenlignes isoleringsevnen for glasuld og flamingo.

Formål
Formålet med denne øvelse er, at der er et stigende CO2 udslip i øjeblikket. Derfor skal folk være bedre til at spare på de fossile brændstoffer til opvarmning af huset. Den bedste måde at undgå, at varmeenergien bare fosser ud af huset er ved at isolere ordentligt og med det rigtige materiale. Derfor vil jeg undersøge, hvilket materiale der er bedst til at isolere af flamingo eller glasuld. Er det virkelig glasuld, som der bliver brugt næsten i alle huse, der isolerer bedst?

Indhold

Indledning 4
Formål 4
Teori 5
Varmestrøm 5
U-værdi 7
Varmestråling 8
Konvektion 9
Hypotese 9
Apparatur 10
Fremgangsmåde 10
Forsøgsopstillingen 11
Resultater 12
Ingen isolering 12
Isover (glasuld) 13
Flamingo 15
Databehandling 17
Isover 17
Teoretisk 17
Praktisk 18
Flamingo 20
Teoretisk 20
Praktisk 21
21
22
Afvigelser for Isover – U-værdien 23
Afvigelser for flamingo – U-værdien 23
Afvigelser for Isover – Lambda-værdien 24
Afvigelser for flamingo – Lambda-værdien 24
Fejlkilder 25
Diskussion 25
Konklusion 26
Underskrift 26

Uddrag

3
Indledning
Det emne, der bliver diskuteret mest i øjeblikket er uden tvivl det stigende CO2-udslip. Dette fremkommer, da der bliver brændt flere fossile brændstoffer af end nogensinde. Dette medfører så i drivhuseffekten og udledning af CO2. Det øgede CO2 udslip har nogle katastrofale følger. Blandt andet stiger den globale temperatur, som medfører i, at polerne smelter og verdenshavene stiger. Generelt kan man sige, at der er nogle naturændringer i øjeblikket, som aldrig har været der før. Tidligere og længere sommer, mindre sne om vinteren og en masse orkaner er bl.a. nogle af de vejrændringer, som er kommet i takt med den stigende udledning af CO2.

Da det er boligens CO2 udslip, der er relevant i mit projekt, så ved man, at hver person i gennemsnit i Danmark udleder 10 ton CO2. Hvis man ser på det personlige forbrug, så udgører dette 6 ton CO2 per person for hver indbygger i Danmark. 26,5 % af dette personlige forbrug (1,59 ton) skyldes opvarmning af boligen1. Dette er et højt tal, da vi som oftest bor fx 4 eller 5 personer i et hus. Derfor er boligen en meget tung CO2 udleder. Derfor kan man gøre noget selv for at spare på dette unødige CO2 udslip. Det er selvfølgelig meget vigtigt ikke at fråse med varmen – der behøver ikke være ligeså varmt som i en sauna indendørs. Dog er den vigtigste faktor for nedsat varmeforbrug, at ens hus er isoleret godt og tilstrækkeligt. Men hvad skal man så isolere med? Og virker isoleringen overhovedet?... Køb adgang for at læse mere

Isolering - Eksamensprojekt i fysik

[7]
Bedømmelser
 • 08-12-2010
  en god opgave, men det er HF niv. derfor man kan ikke brug den så meget i htx :D
 • 01-03-2013
  God til inspiration til opsætning af forsøg. Savner lidt mere uddybende teori
 • 12-03-2016
  Rigtig god rapport. God inspiration.
 • 20-12-2014
  sfsdfdfsdgfgfggsrggdrf