SOP om Einsteins Relativitetsteori i Fysik A og Idéhistorie B

 • HTX 3. år
 • Idéhistorie B, Fysik A, SOP
 • 12
 • 15
 • 3740
 • PDF

SOP om Einsteins Relativitetsteori i Fysik A og Idéhistorie B

SOP'et omhandler Einsteins relativitetsteori, og der bliver fortalt om den specielle- og almene relativitetsteori, samt om relativitetsteoriens påvirkning på verden og religion.

Opgaven er skrevet i Fysik A og Idéhistorie B.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 1
2. Indledning 3
3. Relativitetsteorien 4
3.1. Den specielle relativitetsteori 4
3.2. Den almene relativitetsteori 6
4. Analyse af energiudbyttet ved fissionreaktorer 9
4.1. Teorien bag fissionsenergi 9
4.2. Analyse af energiudbyttet ved fissionreaktorer 11
5. Teoriernes betydning - syn på og forståelse af verden og universet 12
6. Konklusion 14
7. Litteraturliste 14

Uddrag

"2. Indledning
Opgaven tager udgangspunkt i Einsteins relativitetsteori. Opgaven vil forsøge at besvare følgende problemformulering:

Hvilken betydning har Einsteins teorier haft for vores syn og forståelse af verden og universet?
For at svare på problemformuleringen, vil opgaven i første omgang tage udgangspunkt i en redegørelse af Einsteins relativitetsteori, opdelt i den specielle relativitetsteori og den almene relativitetsteori.

Herefter vil jeg analysere energiudbyttet ved fissionsreaktorer, som jeg vil perspektivere i forhold til andre reaktioner.

Til sidst vil jeg lave en diskussion af den betydning Einsteins teorier har haft for vores syn på verden og universet, og herunder komme ind på religiøse aspekter af Einsteins syn på videnskaben.
I opgaven vil der løbende være afgrænsning, og referat af udgangspunktet for hvert enkelt afsnit."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Einsteins Relativitetsteori i Fysik A og Idéhistorie B

[10]
Bedømmelser
 • 08-05-2011
  Udemærket opgave. Den forklarer hurtigt og nemt de teorier, som ville tage lang tid at forstå i diverse bøger. Dog er der en del stavefejl, dette er dog ikke meningsforstyrrende.
 • 11-01-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Kommer fint igennem stoffet, og dækker det man har behov for at vide.
 • 10-04-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Kommer godt igennem opgaveformuleringen med gode og tydelige forklaringer.
 • 20-04-2012
  Meget god, meget hjælpende

Materialer relateret til SOP om Einsteins Relativitetsteori i Fysik A og Idéhistorie B.