SOP om universet i Fysik A & Idéhistorie B

  • HTX 3. år
  • Fysik A, Idéhistorie B, SOP
  • 12
  • 24
  • 6811
  • PDF

SOP om universet i Fysik A & Idéhistorie B

Studieområdeprojekt (SOP) i Fysik A og Idéhistorie B som omhandler overgangen fra forståelsen af et statisk og uforanderligt univers, fra antikken til renæssancen, til et univers i forandring opdaget af Edwin Hubble og Alexander Friedmann i det 20. århundrede.

Opgaveformulering

Redegør for synet på universets gennem tiderne. Fokuser på en eller to perioder.
Kom i forbindelse hermed kort ind på forskellige opfattelser af jordens og universets
skabelse.

Forklar Poppers falsifikationsprincip og Kuhns teori om normalvidenskab og videnskabelige revolutioner. Diskuter hvorvidt overgangen fra opfattelsen af universet
som statisk til dynamisk, repræsenterer er et paradigmeskift indenfor fysikken.

Diskuter desuden om vi dermed er kommet nærmere en objektiv sandhed. I forbindelse hermed inddrages Imre Lakatos´ kritik af Kuhns opfattelse af paradigmer som værende inkommensurable.

Beskriv Hubbles lov og inddrag i den forbindelse en udledning af udvalgte dele af
Alexander Friedmanns ligninger, som er et grundlag for Hubbles lov.
Perspektiver betydningen, af teorien om mørkt stof i forhold til at forstå
udvidelsen af universet.

Elevens kommentar

Små layoutfejl som konsekvens af omformatering til PDF.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 0
Indledning 2
Historiske verdenssyn 3
Antikkens syn på univers og skabelse: 3
Verdensbillede i renæssancen: 4
Det 20. århundrede 5
Hubbles lov og Friedmann ligningen. 7
Hubbles lov 7
Newtonisk udledning af Friedmann ligningen 8
Forskel mellem udledninger 12
Videnskabsteorien 13
Karl Popper og Thomas Kuhn 13
Imre Lakatos´ kritik 15
Paradigmeskift og den objektive sandhed – diskussion 15
Mørk energi – perspektivering 18
Konklusion 20
Bibliografi 21
Bøger: 21
Internetmateriale: 21
Billedmateriale: 22

Uddrag

Indledning
Lige siden mennesket første gang kiggede mod nattehimlen har vi undret os over vores plads i kosmos. Vi har undret os over hvor vi kom fra, og om denne verden vi observerer har været her siden tidens begyndelse. Det generelle verdenssyn var i mange årtusinder, at en guddommelig skabning havde skabt alt hvad vi ser, præcis som vi ser det. Det virkede da også indlysende at jorden var universets centrum, alt ser fra vores synspunkt jo ud til at bevæge sig rundt om os.
Dette syn ændrede sig i renæssancen hvor vores placering i universet skiftede fra at være et midtpunkt, til at være i kredsløb om et nyt midtpunkt, solen. Siden da har tanken om jorden, eller selv solen som midtpunktet i universet blevet ændret gevaldigt, da fjerne himmellegemer såsom galakser og galaksehobe er blevet observeret. Edwin Hubble opdagede ligeså i 1920´erne at disse fjerne himmellegemer bevæger sig med stigende hastighed fra os. Dette betyder ikke alene at universet ikke er statisk, men at det derfor også måtte have haft en begyndelse og måske endda en ende. Vi er altså ikke midtpunkt i universet, men hvorfor ser vi så fjerne legemer fjerne sig fra netop os?
Hvad har det betydet for fysikken at vi befinder os i et udvidende univers, er vi i virkeligheden midtpunktet af universet og hvad skyldes denne udvidelse i det hele taget? Dette er omdiskuterede og meget aktuelle spørgsmål inden for kosmologien og den teoretiske fysik. Det er dette den følgende opgave vil omhandle, nemlig overgangen fra et statisk til et dynamisk univers. I opgaven vil der indgå en historisk redegørelse for menneskehedens syn på universet, vor placering i det samt idéer om skabelse gennem tiderne, med fokus på renæssancen og det 20. århundrede. Der vil blive forklaret, hvordan man både teoretisk og praktisk kom frem til opdagelsen af det udvidende univers. Herefter følger en grundig udledning af den newtonske version af Friedmanns ligning, der beskriver universets udvikling, samt en forklaring af Hubbles lov der er baseret derpå. Derefter vil jeg redegøre for tre videnskabsteoretiske holdninger fra henholdsvis Karl Popper, Thomas Kuhn og Imre Lakatos, og diskutere hvorledes overgangen fra statisk til dynamisk kan ses som et paradigmeskift i fysikken, samt dets betydning i vores forståelse af universet. Til sidst vil jeg perspektivere til teorien om mørk stof og energi som kræfter bag denne udvidelse, og derefter afslutte med en konklusion af opgaven med en vurdering af opdagelsen betydning.

Historiske verdenssyn
Antikkens syn på univers og skabelse:
Er vores verden uforanderlig, statisk og skabt præcis som vi ser den i dag? Eller har vores univers udviklet sig fra dens skabelse? Er den overhovedet blevet skabt, eller eksisterer det blot uafhængigt af tid? Dette har været til stor debat i flere tusinde år, som i næsten ligeså lang tid har været forbundet med religion. De tidligste af slagsen udsprang i jæger-samler kulturerne og var naturreligiøse og animistiske1. Man havde på det tidspunkt en tidsforståelse der var cirkulær, altså en evig gentagelse af de samme årstider og stjernetegn på himmelen. Det var først med mono- og polyteismen2 at der opstod en... Køb adgang for at læse mere

SOP om universet i Fysik A & Idéhistorie B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.