SOP om Den Store Depression i IØ A og Historie B

 • HHX 3. år
 • SRP (Historie B, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 19
 • 6197
 • PDF

SOP om Den Store Depression i IØ A og Historie B

SOP'et giver en gennemgang af opsvinget i 20´erne i USA, frem til 2. verdenskrig.

Problemstillingen er hvad der forårsagede krakket på Wall Street og den efterfølgende depression, og opgaven er skrevet i International Økonomi A og Historie B.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Side 4 - Forord og Indledning
Side 5-8 - Den store depression
Side 8-10 - Faktorer der forårsagede krisen
Side 10-13 - Roosevelts løsning
Side 13-17 - Sammenligning med Finanskrisen
Side 17-18 - Konklusion

Uddrag

Forord:
Der er flere årsager til at jeg har valgt at skrive om ”Den store depression” her i mit studieretningsprojekt.

En af grundene er min interesse for økonomien i USA generelt, da den i høj grad påvirker økonomien globalt. En anden grund er, at jeg siden jeg blev konfirmeret har spekuleret i aktier og derigennem blevet dybt fascineret af aktiehandel.

Derfor har jeg i længere tid haft et ønske om, at finde ud af hvilke årsager der var til Wall Street krakket d. 29. oktober 1929. Filmen ”Cinderella Man” med Russel Crowe i hovedrollen, har også medvirket til at de sociale problemer i kølvandet af krakket blev visualiseret og problematiseret. Dette har ikke gjort interessen for emnet mindre.

Indledning:
Jeg har tænkt mig at gribe opgaven an på den måde, at jeg først vil gøre rede for børskrakket sidst i 20´erne og dernæst krisen i USA i 30´erne.

Jeg vil her starte med kort at kigge tilbage på hvilke omstændigheder der påvirkede udviklingen i USA i 20´erne, heriblandt 1. verdenskrig og situationen i Europa. Herefter redegøres der for hændelserne i oktober 1929, hvor børsen på Wall-Street krakkede.

Min redegørelse afsluttes med en beskrivelse af den fysiske og psykiske tilstand blandt de amerikanske borgere under den efterfølgende store depression. I analysedelen vil jeg nævne hvilke faktorer der forårsagede krisen. Her vil jeg komme ind på landbruget, banksystemet, aktiespekulation mm. Derefter vil jeg komme ind på hvilke faktorer der påvirkede den amerikanske økonomi mest.

I analysedelen vil jeg slutte af med at redegøre for New-Deal politikken, som var Roosevelts løsning på krisen, og derefter analysere på, om dennes politik og hele hans fremgangsmåde kunne gøres anderledes. Den sidste del af opgaven er en vurderingsdel. Her vil jeg vurdere, diskutere og debattere forskelle og ligheder med den nuværende krise i USA.

Det vil jeg gøre, ved blandt andet at undersøge de forskellige nøgletal fra de 2 kriser, og herved vurdere om de forskellige data rent statistisk set ligner hinanden. Jeg vil til sidst i opgaven komme med et bud på, hvad man skal gøre i fremtiden for at forhindre lignende kriser som den store depression og finanskrise.

For at kunne være i stand til at løse hele denne opgave har jeg indsamlet information fra bøger fra hovedbiblioteket og fra biblioteket på Esbjerg Handelsskole, artikler fra internettet og relevant udleveret materiale og viden fra timerne i International Økonomi og Samtidshistorie... Køb adgang for at læse mere

SOP om Den Store Depression i IØ A og Historie B

[7]
Bedømmelser
 • 27-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Med al respekt. Er godt nok rystet over du kan få 10 i sådan en opgave. Du indrager på ingen måder pengepolitikken, som var den væsentligste faktor for krisens langdrag. I samme åndedrag formår du at kalde Herber hoover en super "liberalist", hvilket selvfølgelig er noget forbandet vrøvl.
 • 01-10-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin inspiration. Dog en del stavefejl og få kilder.
 • 18-11-2012
  meget fin og organiseret opgave
 • 26-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God til at få noget inspiration