Den nazistiske/fascistiske ideologi

Den nazistiske/fascistiske ideologi

Problemformulering
Ud fra en kort redegørelse af den nazistiske ideologi, ville jeg analyserer noget udvalgt nazistisk propaganda. Samt vurderer virkningen af det og se på om det var med til at ændre borgernes ideologiske tankegang.

Indhold

Indledning 2
Den nazistiske/fascistiske ideologi 2
Diktatur 3
Antisemitismen 4
Analyse af propaganda 5
Antisemitisme/Race propaganda 6
Befolkningspropaganda 7
Virkningen af propagandaen 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning

Den 5. marts 1933 vinder Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei valget i Tyskland. Det var første gang et så ekstremt højre orienteret parti havde fået så mange stemmer. Hvad var det der gik galt, siden sådan et parti næsten blev bakket op af en halv nation? Jeg har altid været interesseret i krige og historier og især 2. Verdenskrig har jeg tidligere læst meget om. Så at jeg har valgt at skrive om 2. Verdenskrig var meget oplagt, men i stedet for at skrive en opgave om en masse viden man har i forvejen fandt jeg et område af krigen jeg tit har undret mig over; Hvad gjorde Hitler og NSDAP for at hjernevaske den tyske nation.

Den nazistiske/fascistiske ideologi

Nazismen opstod omkring 1919 i Tyskland, nazismen var en form for anden variation af den, på denne tid, hurtig voksende fascisme. Nazisme og fascisme er næsten 2 ens former for politik inden for ideologien nationalsocialisme. Nazismen opstod den gang som en slags angreb mod datidens styrende ideologier. Så definitionen af den tyske nazisme kan tage udgangspunkt i datidens politiske situation i Tyskland. I Tyskland havde man under opstandelsen af den nazistiske ideologi et marxistisk styre og den nazistiske ideologi var på modsatte fløj af de marxistiske grundidéer; ”hvor marxisterne følte en stærk, mellemfolkelig klassesolidaritet og af den grund definerede
sig selv ud fra den samfundsklasse de tilhørte, var nazisterne ekstremt nationalistiske
Og definerede følgeligt sig selv ud fra den nation de tilhørte. Nationen er således et centralt begreb i den nazistiske ideologi; den nationale idé og den såkaldte organismeteori er begge betegnelser for de grundlæggende, idealistiske tankesæt, der beskriver nazismens forhold til folket og nationen.” I grove træk kan nazismen defineres som en reaktion mod datidens dominerende ideologier. Så nazismen blev bygget op af en form for anti-holdning til det den tids styrende idealer, så den nazistiske tankegang er udformet udfra modsætninger til datidens idealer – de marxistiske og også den liberalistiske tankegang. Det er nogle af de væsentligste punkter i den nationalsocialistiske ideologi, hvor jeg nu mere ville fokuserer på selve opbygningen af nazismen og racelæreren da det er det der har mest indflydelse på den form for propaganda nazismen brugte. Det nazistiske parti i Tyskland hedder Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparte (NSDAP) som fremlagde 25 punkter i 1920, som deres mærkesager.

Diktatur
Den nazistiske tankegang styre af den diktatoriske styreform som man anså som et centralt punkt af opbygningen af en nazistisk stat. Men da man var i en periode hvor demokrati havde slået igennem i Europa var et diktatorisk regime svært at opretholde hvis nazismen skulle havde magten ville det være svært at få diktatur som styreform, men med den nazistiske tankegang var det absolut nødvendigt at holde fast i det diktatoriske regime for at få en stat på nazisternes betingelser. Det blev dog nødvendigt at retfærdiggøre diktaturet, men helst så lidt som muligt, for ikke at få det til at ligne et kejserligt enevælde. Argumentationen for det diktatoriske regime over for det tyske folk var den såkaldte organismeteori opfundet af Edmund Burke ; ” Organismeteorien er et konservativt billedsprog, der beskriver nationen som en organisme, et menneskelegeme, opbygget efter dettes... Køb adgang for at læse mere

Den nazistiske/fascistiske ideologi

[1]
Bedømmelser
  • 16-09-2013
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Ikke lige hvad jeg manglede.