Den forsvundne fuldmægtig | Romananalyse

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 10
  • 17
  • 6507
  • PDF

Den forsvundne fuldmægtig | Romananalyse

Dette er et eksempel på, hvordan du kan skrive en analyseopgave om Hans Scherfigs roman "Den forsvundne fuldmægtig" fra 1938. Eleven kommer ind på romanens komposition, fortæller, sprog, brug af humor og ironi, person- og miljøkarakteristikker.

Studienets kommentar

En flot og velskrevet opgave, der har godt fat i de væsentligste tematikker i romanen. De enkelte kapitler i opgaven måtte dog gerne være delt op i underafsnit, hvilket vil gøre opgaven mere overskuelig for læseren.

Indhold

- Indledning
- Resume
- Romanens komposition og fortællerform
- Persongalleri med de forskellige karakterers betydning
- De forskellige miljøer og deres betydning
- Fortolkning og perspektivering
- Konklusion
- Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Hans Scherfig kan ses som en af det 20. århundredes største danske satiriske forfattere. Hans mest fuldendte bog, Den forsvundne fuldmægtig, stærkt efterfulgt af klassikeren Det forsømte forår, er begge blevet udgivet i mange tusinde eksemplarer og bliver det til stadighed. Jeg har valgt at se på Den forsvundne fuldmægtig for at belyse hvad Scherfig ville med bogen og hvordan han fik sin idé udtrykt igennem det skrevne sprog.
Der vil i opgaven blive lavet en karakteristik af de vigtigste personer i romanen samt af de forskellige miljøer, som hovedpersonen befinder sig i. Der vil blive set på de forskellige personer og miljøers betydning for forståelsen af romanen Videre vil der blive set på romanens komposition og måden, hvorpå forfatteren formidler sit stof til læseren. Herunder romanens sproglige og stilistiske virkemidler. Sidst i opgaven vil romanen blive fortolket, hvorunder samfundskritikken i romanen vurderes og denne perspektiveres til forfatteren.


Resume
Fuldmægtig Teodor Amsted og det der senere skal vise sig at være klassekammeraten Michael Mogensen, forsvinder med få dages mellemrum. Idet Amsted før myndighederne bliver klar over, at Mogensen har sprængt sig selv i luften med dynamit og nu er totalt udslettet, øjner fuldmægtig Amsted chancen for at forsvinde ud af det borgerlige samfund han lever i og flytte ud på landet. Her agter han under dæknavnet Herbert Johnson, at starte et nyt og friere liv, hvor han i højere grad selv får mulighed for at administrere sin tilværelse. Forskellige mere eller mindre tilfældige faktorer muliggør denne forsvinden. Blandt andet en lottogevinst og et falsk selvmordsbrev.
Livet i det lille nye samfund er ikke som Amsted forestillede sig og den natur, som han troede var lykken, viser sig at være lige så brutal og barsk, som det samfund han tidligere var en del af.
Amsted bliver opsporet af myndighederne og finder for første gang i sit liv den sande lykke i fængslet, hvor hans værdier som blandt andet tryghed og orden er en del af hverdagen.
Teodor Amsted ved, at det er her han ønsker at tilbringe resten af sit liv. Idet Amsted ikke er i stand til at begå et mord, anvender han igen sin list og får overbevist myndighederne om, at Michael Mogensens stadige forsvinden, er resultatet af et mord. Et mord som han selv står bag... Køb adgang for at læse mere

Den forsvundne fuldmægtig | Romananalyse

[1]
Bedømmelser
  • 15-06-2008
    nice mand