SSO om Danskhed

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 7
 • 15
 • 4694
 • PDF

SSO om Danskhed

SSO i Dansk A, som omhandler emnet "danskheden" - hvad vil det sige at være dansk?. Opgaven analyserer to historiske kilder og to digte af Benny Andersen.

Opgaveformulering
Der ønskes en sammenlignende analyse, fortolkning eller redegørelse samt perspektivering af et udvalg af mindst to tekster fra dansk og mindst to tekster fra historie blandt følgende tekster. Du skal fokusere på temaet danskhed, som dette præsenteres i teksterne.

Benny Andersen - H.C. Andersens land
- Muddermålet
- Verdensborger i Danmark
N.F.S. Grundtvig – Modersmålet
- Danskernes trosbekendelse
Christian Albrekt – Danskernes nationale følelse
Laurits Engelstoft – Tanker om nationalopdragelsen
Poul Henningsen – Nationalfølelse
Ole Feldbæk – Sådan blev vi danskere

Indhold

Opgaveformulering: 1
English abstract 1
Problemfelt 2
Hvad samler danskerne som folk? 2
Benny Andersen – Muddermålet 4
Benny Andersen – H.C. Andersens land 6
Oplæg til historiske kilder 9
Historisk kilde: Laurits Engelstoft – Tanker om nationalopdragelsen 9
Historisk kilde: Poul Henningsen – Nationalfølelse 11
Diskussion og perspektivering – så hvad vil det egentlig sige at være dansk? 12
Konklusion 13

Uddrag

Metode
Da opgaven er en dansk/historie-faglig opgave, og da begge fag oftest hører under humaniora, er det Benjamin Blooms taksonomiprincip (redegørelse, analyse, vurdering) der har været mest relevant at anvende. Jeg vil vurdere vha. den hermeneutiske metode . I historiedelen vil jeg også vurdere vha. den historisk-kritiske metode. Da jeg har dansk som et A-niveau fag, og historie som et B-niveau fag, har jeg valgt at lægge vægten en smule mere på det danskfaglige.

Problemfelt
Vi sætter et scenario op, hvor en nyligt ankommet immigrant, lad os sige fra Pakistan, kalder sig dansker. De fleste danskere ville muligvis studse noget over denne bemærkning, måske endda kommentere: ”Du er da ikke dansker. Du er pakistaner”. Svaret vil hertil givetvis være: ”Okay. Jeg vil være dansk. Hvad skal jeg gøre?” Her er det vi ofte kommer til kort, og bliver vedkommende svar skyldig – for hvad vil det egentlig sige at være dansk? Hvad er det, der samler os som et folk? Er det sproget, vi taler med? Er det måden vi socialiserer med hinanden på? Er det litteraturen vi læser – eller er det såmænd bare nok at være dansk statsborger? Med udgangspunkt i litteraturen er det nogle af disse spørgsmål, jeg vil forsøge at belyse i denne opgave.

Hvad samler danskerne som folk?
Man kan definere danskere som et folk, der bor inden for den danske grænse – men hvis det var så enkelt, ville en indvandrer være dansker i det øjeblik, han satte sin fod på dansk jord. Sådan forholder det sig tilsyneladende ikke. Derfor kan vi sige, at danskheden er de nationale forestillinger som danskerne inden for den danske grænse har til fælles ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Danskhed

[2]
Bedømmelser
 • 23-01-2011
  Udemærket. God til inspiration ang. SSO.
 • 11-05-2014
  Kan bruges til inspiration