Dansk udlændingepolitik SSO

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag C, Dansk A)
  • 12
  • 13
  • 2922
  • PDF

Dansk udlændingepolitik SSO

Forord
I gennem de sidste to årtier er udlændingedebatten fået større betydning og lovgivning på udlændingeområdet blevet strammere i Danmark. Den yderste højrefløj står generelt meget stærk i Europa, også i Danmark. Jeg har de sidste fire år engageret mig i politik på venstrefløjen og jeg har lagt mærke til en markant forandring i sprogbrug, og er blevet bevidst om hvordan sproget bliver brugt politisk.

Jeg synes det kunne være interessant at se racisme i samfundet, politiske stramninger og sproget i en sammenhæng, for måske at få ny indsigt i hvordan man kan vende denne udvikling.

Problemformulering:

a) Med udgangspunkt i en diskursanalytisk tilgang ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af selvvalgte dele af udlændingedebatten i Danmark, som
den har formet sig i perioden fra starten af 1990'erne og frem til i dag.

b) Redegør kortfattet for det samfundsvidenskabelige magtbegreb og giv en vurdering af i hvilket omfang det diskursive magtbegreb kan bruges til at forklare
stramningerne i udlændingepolitikken under VK-regeringen efter 2001.

Indhold

Forord
Indledning
Teori og metode
Diskursiv praksis
Tekst
Social praksis
Magtbegrebet
Analyse
Diskursiv praksis
Tekst
Social praksis
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jeg redegør først for dele af Faircloughs kritiske diskursanalyse og metode1 samt det samfundsvidenskabelige magtbegreb. Derefter bruger jeg metoden i en
sammenlignende analyse og fortolkning af 3 nedslag i udlændingedebatten i Danmark.

Første nedslag er afsnittene der omhandler indvandrere og flygtninge i Socialdemokraternes arbejdsprogram 1992-1996: ”Danmarks ansvar overfor flygtninge og indvandrere”, ”De nye borgere” og ”Flygtningearbejdet”2. Andet nedslag er Mogens Camres kronik i Politikken ”Vi ønsker ikke de fremmede ...” fra 19983. Mogens Camre havde på dette tidspunkt længe været medlem af Socialdemokratiet, men i 1999 blev han EU-parlamentariker for det 4 år gamle Dansk Folkeparti4.

Tredje nedslag er Socialdemokraterne og Socialistisk Folkepartis fælles integrationsudspil ”Plads til alle, der vil” fra 20095. Til sidst ser jeg på teksterne i samfundsmæssigt perspektiv.

Jeg drager paralleller til hvordan den førte politik på Christansborg og det generelle klima for indvandrere og deres efterkommere har ændret sig... Køb adgang for at læse mere

Dansk udlændingepolitik SSO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Dansk udlændingepolitik SSO.