Dansk landbrug - Opgave i Naturgeografi

Se flere bedømmelser 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 (7 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Naturgeografi C

Karakter

12

Antal sider

6

Antal ord

1733

Filformat

PDF

Rapport: Dansk landbrug - Opgave i Naturgeografi

Opgaven undersøger følgende påstande om dansk landbrug:

1. Dansk landbrug er energisubsidieret og transformeret
(køerne bliver transporteret til Jylland)
2. Den udvikling har været belastende for vandmiljøet
3. Samfundet har i den forbindelse grebet regulerende ind.

Jeg vil gennemgå disse punkter systematisk.

Indhold
Energisubsidieret og transformeret
Den udvikling har været belastende for vandmiljøet?
Samfundet har i den forbindelse grebet regulerende ind?
Konklusion

Uddrag
Energisubsidieret og transformeret
Et udnyttelsessystem kan være energisubsidieret og transformeret. Overordnet har vi 4 udnyttelsessystemer hvor af kun et er energisubsidieret og transformeret. Det første kaldes ”Det naturlige økosystem”, hvor mennesker indpasser sig efter naturens gang. Naturen er altså uforstyrret af udefrakommende påvirkninger som er skab af mennesker. Dette udnyttelsessystem forekom den gang vi var nomader flyttede fra sted til sted. Derefter har vi ”Det manipulerede økosystem” her er naturen ikke 100 % sin egen herre. Mennesket har en indflydelse på dette økosystem, der består i at udnytte naturen, på en måde den ikke selv ville have gjort... [læs mere nu]