Dansk Landbrug - Strukturudvikling og Bæredygtighed

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 11
  • 2753
  • PDF

Rapport: Dansk Landbrug - Strukturudvikling og Bæredygtighed

Rapporten handler om dansk landbrug og undersøger strukturudvikling og bæredygtighed.

Til behandling af disse indgår begreber som Mekanisering, Effektivisering, Specialisering m.m., som bruges til at beskrive og forklare udviklingen i problemstilling 1.

I den anden del af opgaven inddrager vi statistikker over landbruges forurening.

Herudover er der brugt relevant tal- og bilagsmateriale - figurer, tabeller o.l.

Indhold

1) Beskriv og forklar strukturudviklingen i dansk landbrug de seneste årtier. I besvarelsen skal indgå tal/tabeller/statistik der dokumenterer strukturudviklingen.

2. Er dansk landbrug bæredygtigt?

Uddrag

2. Er dansk landbrug bæredygtigt?

Bæredygtighedsbegrebet lyder: En bæredygtig udvikling er en Brug af Jordens ressourcer, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. Dette begreb er defineret i Brundtland-rapporten fra 1987, som senere har dannet grundlag for vedtægter og miljøregler.
Som helhed er bæredygtigt landbrug en politisk målsætning, der i de seneste år har fået meget fokus. Landbruget skal fungere, omstilles og udvikles i balance med naturen, men stadig være konkurrencedygtigt og økonomisk uafhængigt. Som nævnt i definitionen på bæredygtighed, må bæredygtigt landbrug altså fungere og udvikle sig på en måde, der muliggør vækst uden at reducere fremtidige generationers livsbetingelser... Køb adgang for at læse mere

Dansk Landbrug - Strukturudvikling og Bæredygtighed

[1]
Bedømmelser
  • 14-11-2013
    god opgave, god hjælp og inspiration