DHO om asatroen og kristendommen | Vølvens Spådom

  • STX 2.g
  • DHO
  • 7
  • 14
  • 5075
  • PDF

DHO om asatroen og kristendommen | Vølvens Spådom

Dansk/historieopgave (DHO) i Dansk A og Historie A om Asatroen (Den Nordiske Mytologi). I opgaven vil der bl.a. finde en sammenligning sted mellem denne tro og Kristendommen. Dette vil ske med udgangspunkt i "Vølvens Spådom".

Problemformulering
1. Redegør for vikingernes livsførelse med asatroen.
2. En analyse af modsætninger og ligheder mellem asatroen og kristendommen i vikingetiden med udgangspunkt i eddaen ”Vølvens Spådom”
3. Diskuter de samfundsmæssige konsekvenser af kristendommens indførelse i vikingetiden.

Lærers kommentar

Rigtig god og gennemarbejdet Dansk/historieopgave. Lidt for mange fodnoter, men hellere for mange end for få.

Indhold

PROBLEMFORMULERING 2
INDLEDNING 2
PROBLEMSTILLING 2
REDEGØRELSE 3
ANALYSE 4
DISKUSSION 7
LITTERATURLISTE 11
BILAG 12

Uddrag

Indledning:
”Kommer religion fra Gud eller er religion menneskets påfund?” Gud? Helligånd? Karma? Reinkarnation? Der findes ligeså mange tolkninger af religion, som der findes sandkorn. ”En intuition af Gud, en følelse af menneskelig svaghed og afhængighed, en tro på guddommelig ledelse af verden, en distinktion mellem godt og ondt, og et håb på et bedre liv, disse er nogle af de radikale elementer i alle religioner” . Religion er et begreb, vi alle har en mening om. Hvad enten den er for eller imod. Måske spørger man sig selv, hvorfor man skal lære noget om religion, hvis man på forhånd har en klar mening om det. Men det er ikke lige meget, hvad andre religioner har af mystiske forestillinger. Ved viden om andres religioner har vi ligeledes viden om andre mennesker og kulturer.
Religion i form af forestillinger om magter, som styrer tilværelsen for mennesket, har fulgt norden lige siden den ældste tid. Men det er først hos vikingernes, at vi for første gang får tilgang til de religiøse overbevisninger, der styrede deres handlinger og samfundsdannelse. Den tidsperiode, vi kalder for vikingetiden, gik fra 793-1066 e. Kr. Starten på vikingetiden bliver sat i forbindelse med plyndringen af Lindisfarne klosteret , og afslutningen afstemmes da vikingerne led et nederlag i forsøget på at indtaget England.

Problemstilling
Jeg har valgt netop dette emne, som en skildring af kristendommen igennem asatroen, da jeg synes, det er spændende at beskæftige mig med kristendommens påvirkning i andre religioner, så vel som dens historie og opfattelse i ældre tid. Grundet det, har jeg også nydt min arbejdsproces, trods at jeg har følt, at jeg har måttet anstrenge mig for at sætte begge religioner ind i rette perspektiv overfor hinanden.
I min redegørelse vil jeg give en baggrundsviden om asatroen, som skal sætte rammerne for min opgave, og dernæst fremhæve; hvorfor vikingerne levede, som de gjorde.
Dernæst vil jeg i min analyse belyse: verdensskabelse, menneskeskabelse, verdensundergang og den nye verden ud fra eddaen ”Vølvens Spådom” og komme med referencer fra Bibelen for at sætte modsætninger op imod hinanden, der adskiller religionerne, og ligheder, der sætter de to religioner i forbindelse med hinanden... Køb adgang for at læse mere

DHO om asatroen og kristendommen | Vølvens Spådom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om asatroen og kristendommen | Vølvens Spådom.