SOP om Carlsberg - "Vores øl" i Afsætning og Kulturforståelse

SOP om Carlsberg - "Vores øl" i Afsætning og Kulturforståelse

SOP i Afsætning A og Kulturforståelse B om Carlsberg - "Vores øl".

Problemformulering

1. Gør rede for Carlsbergs parameterstrategi, specielt deres promotion.

2. Analyser selvvalgte reklamefilm fra ”Vores øl”- kampagnen, med særlig henblik på målgruppe og den kultur, reklamerne taler til og er udtryk for. Du skal inddrage to forskellige kulturteoretikere i din analyse.

3. Diskuter, hvor godt reklamen rammer målgruppen og kom med forslag til, hvordan kampagnen kan forbedres med hensyn til bedre at ramme målgruppens kultur.

Studienets kommentar

Brugen af kulturteoretiker kunne have været lidt bedre.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
• Problemformulering
• Kort om Carlsberg
• Carlsbergs elefanter
Redegørelse for Carlsbergs brug af de fire P'er 4
• Produkt
• Pris
• Distribution
• Promotion
• Parametermix
Analyse af "Vores øl – vores reklamer” 8
• Dansk kultur i dag
• Geert Hofstedes kulturdimensioner
• Richard R. Gestelands kulturkarakteristika
• Den målgruppe og kultur Carlsberg taler til
• Målgruppen i forhold til Minervamodellen
Vurdering 12
• Hvor godt rammer Carlsberg målgruppen?
• Forbedring af kampagnen
Konklusion 15
Litteratur- og kildeangivelser 16

Uddrag

Indledning

Efter at have set Carlsbergs Tv-spots omhandlende vores øl, står jeg tilbage med en undren over, hvem ”vores” eller ”vi” er. Hvem er det lige kampagnerne er rettet imod? For at finde ud af det, vil jeg starte med at undersøge og redegøre for Carlsbergs parameterstrategi. For at få afgrænset, hvilke handlingsparameter Carlsberg anvender, for at ramme deres øldrikkende målgruppe. Derefter vil jeg analysere fire af Carlsbergs reklamefilm, for at få slået den kultur fast, som reklamerne taler til. De teoretikere jeg vil anvende er, Geert Hofstede og Richard R. Gesteland. Jeg vil benytte deres kulturteorier, og sammenligne resultaterne med den danske kultur, og derefter hinanden. Dette for at nå frem til den endelige målgruppe. Til slut, vil jeg diskutere, hvor godt reklamerne rammer målgruppen, og komme med forslag til, hvordan kampagnen kan forbedres, hvis den skal forbedres.

Kort om Carlsberg
Carlsberg Danmark, er en del af Carlsberg Group, der har over 40.000 medarbejder, og 75 bryggerier i mere end 25 lande. Virksomheden er et aktieselskab, og den administrerende direktør hedder Jesper B. Jørgensen. Hovedproduktionen af øl, bliver fremstillet i Fredericia, efter at have ligget i Valby. Carlsberg Danmarks mission er, at skabe værdifulde oplevelser for kunder og forbrugere. Deres vision er at være forbrugernes, kundernes og medarbejdernes fortrukne valg, ved at blive nummer 1, i alt hvad de gør .

Carlsbergs elefanter
Udenfor Carlsbergs hovedport i Valby, er der blevet opstillet fire elefanter, der står for Carl og Ottilia Jacobsens fire overlevende børn. Theodora, Vagn, Helge og Paula. Monumentet blev bygget i 1901 og er blevet erklæret bevaringsværdigt. Og hvor der står et latinsk ordsprog, der betyder ”lad os arbejde for fædrelandet”. Elefanterne symboliserer styrke og troskab og på deres dækner er Ny Carlsbergs varemærke (Svastikaet) og børnenes navne. I en årrække, sponsorerede Carlsberg elefanterne i zoologisk have, ligesom bryggeriet har navngivet en øl efter elefanten. Carlsberg har også lagt stald til elefanter i transit mellem den store verden og zoologisk have. Og man fik lov til at ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg - "Vores øl" i Afsætning og Kulturforståelse

[2]
Bedømmelser
  • 02-03-2012
    Givet af Elev på 2. år
    den var okay men ikke lige til at bruge til egen opg
  • 10-12-2012
    opgaven er ikke den bedste, desværre..........

Materialer relateret til SOP om Carlsberg - "Vores øl" i Afsætning og Kulturforståelse.