Afkølingskurver (Newtons Afkølingslov) | SRO i Matematik og Fysik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 18
 • 2772
 • PDF

Afkølingskurver (Newtons Afkølingslov) | SRO i Matematik og Fysik

SRO i Matematik A og Fysik A om Newtons Afkølingslov og afkølingskurver.

Problemformulering:
• Gør rede for Newtons afkølingslov.
• Opstil en model til beskrivelse af temperaturudviklingen som funktion af tiden for et legeme der afkøles af dets omgivelser.
• Tilrettelæg og gennemfør flere eksperimenter, hvor Newtons afkølingslov bliver belyst.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRO. Derfor kan udformningen afvige lidt fra den måde, som en SRO skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Nogle skoler havde desuden andre krav til længde før i tiden. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRO.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRO-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Isaac Newton 3
Teori 4
Afkøling af et legeme 4
Newtons afkølingslov 6
Opgaver 9
Forsøgsudførelse 11
Databehandling & Diskussion 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 17

Uddrag

Indledning
I denne opgave redegøres der for Newtons afkølingslov, som kan beskrives i forbindelse med en differentielligning. Herefter følger en vurdering på hvorvidt loven netop kan beskrives vha. en differentielligning. Der undersøges også hvorledes loven gælder opvarmning som den gælder for afkøling.

Ved at kigge lidt nærmere på sammenhængen mellem differentielligninger og Newtons lov, vil man måske få en større forståelse af dette.
I denne opgave kan man danne sig viden på emnet afkølingskurver for netop at kunne se sammenhængen mellem Newtons afkølingslov og differentielligning indenfor matematikkens-verden. I starten kan man også kort få viden af hvem Sir Isaac Newton var.

Isaac Newton
Englænderen Sir Isaac Newton (1642-1727) betegnes af mange som 1600-tallets største og mest betydningsfulde videnskabsmand. Isaac Newton var fysiker, matematiker og astronom. I hans hovedværk ”Philospohia Naturalis Principia Mathematica” (Naturfilosofiens matematiske principper) formulerede han bl.a. tyngdekraften, som netop bliver målt i ”Newton” opkaldt efter ham selv.
Han lagde også fundamentet til den klassiske mekanik og videreudviklere Keplers love. Isaac Newton var den første der beviste, at hvidt lys er en blanding af lys med forskellige farver, han argumenterede også for at lys var partikler, men det blev senere afkræftet. Over 200år senere Newtons tid, formulerede Albert Einstein relativitetsteorien, og først der blev Newtons klassiske matematiske begrænsninger for alvor opdaget og videreudviklet.

Sir Isaac Newton er også meget velkendt for sit arbejde med differentiel- og integralregning, dog blev han overgået i dette område af den tyske matematiker Gottfried ... Køb adgang for at læse mere

Afkølingskurver (Newtons Afkølingslov) | SRO i Matematik og Fysik

[2]
Bedømmelser
 • 19-05-2014
  En fin beskrivelse af Newton's afkølingslov.
 • 22-02-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Ikke særlig fyldestgørlig