AT synopsis om doping | Engelsk B, Idræt C og Kemi B

 • STX 2.g
 • AT (Idræt C, Kemi B, Engelsk B)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1547
 • PDF

AT synopsis om doping | Engelsk B, Idræt C og Kemi B

AT synopsis i fagene Engelsk B, Idræt C og Kemi B om doping. Målet med denne opgave er, at belyse hvordan medicin rent kemisk kan opfattes som doping, og om grænsen mellem medicin og doping overhovedet findes.

Problemformulering
Det kan være svært at afgøre hvornår lovligt indtaget medicin kan opfattes som doping. Vores mål med denne opgave er at belyse hvordan medicin rent kemisk kan opfattes som doping, og om græn-sen mellem medicin og doping overhovedet findes.

Problemstillinger:
- Hvilke kemiske virkninger har Efedrin? (astmamedicin, mellemørebetændelse)
- Hvilke kemiske virkninger har anabolske steroider? (Ronaldo)
- Hvorfor kan lægeordineret medicin opfattes som doping?
- Hvordan kan det være at doping reglerne skal stå i vejen for ens fysiske lidelser? (snyd!! Fremmer præsentation)
- Hvordan ser samfundet på doping i andre erhverv end idræt?

Lærers kommentar

Lærerne var tilfrede med opgaven.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Hvad er Efedrin?
Hvad er Anabolske steroider?
Eksempel hvor medicin er opfattet som doping
Folks opfattelse af doping i forskellige erhverv
Findes der en mellemvej?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Doping
Endnu engang er der kommet en sportsudøver frem, og har tilstået at have taget doping. Begrebet doping betyder, at indtage stoffer, som øger kroppens ydeevne i for¬bindelse med udfø-relsen af en idræts¬gren. Der bliver i vore dage diskuteret meget, om sportsudøvere har taget stofferne med den hensigt at dope sig, at det har været en fejl eller af medicinske grunde. For nogle af de stoffer der bruges i doping, bliver også brugt i medicin. Det er disse stoffer, som er interessante, for hvor er grænsen for, at hvornår de tages for helbredets skyld, og hvornår skal de kategoriers som doping. Findes den grænse overhovedet?... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om doping | Engelsk B, Idræt C og Kemi B

[2]
Bedømmelser
 • 16-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  ok opgave, kunne dog have forbedringer i besvarelsen af problemformuleringen.
 • 04-02-2013
  en fin rettesnor at holde sig efter, giver god inspiration!