SRP om motion mod depression i Biologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Biologi A)
  • 10
  • 23
  • 7134
  • PDF

SRP om motion mod depression i Biologi A og Idræt B

Dette er et Studieretningsprojekt i fagene Biologi A og Idræt B om hvordan motion kan bruges som middel mod depression. Opgaven indeholder en redegørelse af udvalgte biologiske årsager til udviklingen af depression, herunder betydningen af stoffet serotonin.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Redegør for udvalgte biologiske årsager til udviklingen af
depression, herunder betydningen af stoffet serotonin. 4
1.1 Generelt om depression 4
1.2 Oversigt over nervecellen 5
1.3 Stress som biologisk årsag til udviklingen af depression 6
1.4 Betydning af serotonin og biologisk årsag til udviklingen
af depression 8
Analyser effekten af fysisk aktivitet som middel mod depression
ud fra vedlagte artikel. 10
Udarbejd et træningsprogram til en depressiv person, og diskuter
valg, hyppighed og intensitet af træningsform. 15
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Bilag 23

Uddrag

Redegør for udvalgte biologiske årsager til udviklingen af depression, herunder betydningen af stoffet serotonin.
1.1 Generelt om depression
Depression er en sygdom der kan ramme alle, unge som gamle, typisk begynder mange depressioner i 20-30 års alderen.
Depression kan forklares, som en sygdom der både rammer sindet og kroppen. Det er individuelt hvordan en depression forløber og arter sig hos den pårørende, men de typiske psykologiske og fysiske kernesymptomer er; dårlig humør, ugidelighed, lavt selværd, depressiv/negativ tankegang, koncentrations- og hukommelse besvær, selvmordstanker, søvnproblemer, mental og fysisk træthed, manglende sexlyst og appetitløshed . I depression skelnes der mellem mild, moderate og svær depression, jo sværere en depression er, jo flere af de overstående symptomer vil være tilstede.
Som regel, er der ikke kun en forklaring på depressionens opståen, men derimod mange. Det er både psykologiske og biologiske faktorer, der skal tages højde for .
Først og fremmest skal arvelighed tages i betragtning. I nogle familier opstår depression hyppigere,... Køb adgang for at læse mere

SRP om motion mod depression i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om motion mod depression i Biologi A og Idræt B.