[0]

Saa standsed –

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere digtet ”Saa standsed –” af J.P. Jacobsen. Digtet er skrevet i 1884.

Digtet er en beskrivelse af døden. Døden bliver beskrevet som en rent biologisk proces. Det eneste, der lever videre, når kroppen dør, er de tanker og gerninger, som bliver husket af andre. Et menneskets tanker kan leve videre, indtil de bliver erstattet af nye, bedre tanker i en slags idéernes evolution. 

Du får resumé og arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig godt i gang med digtet. Derefter ser vi på de vigtigste dele af analysen, og til sidst får du hjælp til at fortolke og perspektivere digtet.

Desuden kan du høre vores podcast, hvor vi går endnu mere i dybden.

Se vores generelle råd om brugen af analysehjælp.

Læs et uddrag fra analysehjælpen:

Sproget i "Saa standsed -" er kendetegnet ved at være fokuseret på det konkrete, biologiske og materielle. Døden bliver beskrevet med henvisning til ”Blodets Strøm”, ”Nerver”, ”Sanserne” og ”Hjærtet og Hjærnen”. Det afdøde legeme bliver kaldt for en ”Stofhob” for at understrege, at der hverken er sjæl eller ånd, som kristendommen eller romantikken ville hævde. Digtets ordforråd understreget på den måde det materielle, ateistiske verdenssyn, som kommer til udtryk i digtets beskrivelse af døden. 

Der er ikke ret meget bemærkelsesværdigt billedsprog i digtet. Det skyldes, som nævnt ovenfor, at digtets sprog er fokuseret på det konkrete og materielle. Der er altså ikke noget forsøg på at bruge billedsprog til at antyde, at der er åndelig træk ved naturlige fænomener, sådan som vi ser det i romantikkens digtning. 

Alligevel er der små spor af en mere lyrisk stil hist og pist. Et eksempel er, at blodet er standet, der hvor det ”før var vant at rinde”. Det er grænsende til en besjæling at sige, at blod kan være vant til noget. Det er næppe digtets hensigt at besjæle blodet, men det viser, at det kan være svært at skrive et digt, hvor man helt afholder sig fra at anvende den slags traditionelle lyriske greb. 

Vi aner med andre ord en rest af et lyrisk sprog, som stammer fra et mere åndeligt, mindre materielt verdenssyn. Derudover har ord som ”Støv” og ”Ler” også kristne konnotationer. Menneskekroppen bliver nemlig sommetider beskrevet med de ord i Bibelen. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Saa standsed –

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.