Layout og sprog i nyheder

Sprog og layout er vigtige virkemidler i nyhedsformidlingen. Layout og sprog er ikke neutrale virkemidler, men kan have en afgørende indflydelse på fremstillingen af en nyhed. 

Layout og sprog er med til at fremhæve det vigtige og præsentere nyhederne på en overskuelig og interessant måde for læseren. Men de kan også bruges bevidst til at fremhæve bestemte aspekter af en nyhed, overdrive nyhedens betydning eller skabe en bevidst vinkling. 

Layout af artikler

Inden for den skrevne journalistik som artikler i aviser og på websider, vil artiklerne som regel blive opsat (layoutet) efter bestemte regler. Reglerne er forbundet med en række begreber, som ikke i sig selv er analytiske, men de kan være en god hjælp til at karakterisere udseendet af en tekst.

Rubrikken er artiklens overskrift, underrubrikken eller manchetten er fremhævet tekst lige under rubrikken. Tilsammen giver disse dele ofte en kort udgave af artiklens indhold, ligesom de er lavet for at fange læserens interesse.

Brødteksten er selve artiklens tekst, som kan være opdelt af mellemrubrikker, dvs. afsnitsoverskrifter, der ofte opsummerer afsnittets pointe. Der kan også være fremhævede citater. Brødteksten er i trykte aviser oftest opsat i spalter, mens den på nettet er opsat uden.

Artiklens byline angiver journalistens navn og eventuelt mailadresse samt portrætfoto. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind